LO løfter opp barna

LO stiller skarpt på forebyggende barne- og ungdomsarbeid. I dag kom fagorganiserte fra hele landet for å diskutere i Folkets Hus på Youngstorget.
22.06.2012
15:08
16.12.2013 19:36

mia.paulsen@lomedia.no

– Ansatte er de viktigste ressursene i velferdstjenestene, sa AU-medlem i FO og barnevernpedagog Ellen Galaasen i sin innledning.

Hun konstaterte imidlertid at det praktiske forebyggingsarbeidet lider av mangel på status, penger, kontinuitet og fagfolk.

– Det faglige handlingsrommet svekkes, sa hun blant annet. Hun understreket at streikene i vår var en innsats ikke bare for høyere lønn, men også for at alle skal få like rettigheter.

Viktig å ha med LO

Både Galaasen og forbundsleder Stein Grøtting fra Skolenes landsforbund (SL) pekte på at LOs rolle er betydningsfull når det gjelder å løfte fram feltet. Dette var den første LO- konferansen om forebyggende barne- og ungdomsarbeid.

– LO med sine snart 900 000 medlemmer er en viktig samfunnsaktør, og er med å påvirke. Derfor er det bra at LO er opptatt av barne- og ungdomspolitikk, sa Galaasen.

Tverrfaglighet

Mette Aas Henriksen fra ledelsen i Fagforbundet understreket i likhet med Ellen Galaasen og Stein Grøtting at tverrfaglig samarbeid må stå sentralt i forebyggende barne- og ungdomsarbeid.

En lyttende forsamling fikk med seg gode eksempler på forebyggende arbeid fra Kåfjord, Trondheim og Oslo.

FO som pådriver

FO fikk LO til å vedta en innsats for å lovfeste forebyggende ungdomsarbeid da Ketil A. Ostling som ny i FO-ledelsen overtalte LO-kongressen i 2005 til å ta det inn i handlingsprogrammet. Ostling er nå blitt statssekretær.

Stein Grøtting understreket at det fortsatt er behov for å lovfeste forebyggende barne- og ungdomsarbeid. Han fikk følge blant annet av Eivind Fivelsdal fra bydel Alna i Oslo, som fortalte om et vellykket samarbeid mellom bydelen og politiet som har ført til en betraktelig nedgang i kriminaliteten. Fivelsdal pekte på at godt arbeid kan miste sin forankring fordi det ikke er lovpålagt og finansieres fra år til år.

Årlige konferanser

LO vil jobbe videre for å nå målet om lovfesting.

– LO ser på forebyggende barne- og ungdomsarbeid som et viktig område. Vi har tidligere hatt en dialogkonferanse med fagmiljøene, og dette blir den første årlige konferansen om temaet, sier LOs ungdomssekretær Kristian Tangen. Han kan fortelle om stor interesse, og det var venteliste til konferansen.

22.06.2012
15:08
16.12.2013 19:36