Lærere søker vernepleiere

Utdanningsforbundet ønsker seg flere vernepleiere i ungdomsskolen. – Vi vil være inkluderingsagenter, fastslår FOs Cato Brunvand Ellingsen fornøyd.
10.02.2011
14:06
14.12.2013 12:48

solfrid.rod@lomedia.no

I et brev til kunnskapsminister Kristin Halvorsen skriver Utdanningsforbundet at utfordringene i læreryrket er mye mer omfattende og komplekse enn tidligere.

De mener behovet for spesialpedagogisk kompetanse er større enn lærerutdanningen kan dekke.

Uforsvarlig assistentbruk

Den utstrakte bruken av ufaglærte assistenter er faglig uforsvarlig, mener Utdanningsforbundet, og vil heller ha vernepleiere og helsepersonell.

Cato Brunvand Ellingsen, vernepleieren i FOs politiske ledelse, er glad for signalet fra lærerne.

– Vi har jo opplevd dette i praksisfeltet. At forbundet nå også uttrykker det så tydelig overfor regjeringen, er flott, sier Ellingsen.

FO vil nå invitere Utdanningsforbundet til et møte for å diskutere hvordan de to forbundene kan samarbeide for å nå målet om mer tverrfaglighet i skolen.

Inkluderingseksperter

Erfaringene og kompetansen de har tilegnet seg gjennom ansvarsreformen har gjort vernepleierne til eksperter på inkludering, mener Ellingsen. Selv liker han ordet inkluderingsagenter.

– Barnevernpedagoger og sosionomer har også en tydelig agenda på inkludering. Alle våre profesjoner har kompetanse som kan bidra til å motvirke den segregeringen vi ser i skolen i dag, mener Ellingsen.

Særskilt oppfølging

Vernepleiere vil i tillegg kunne spille en viktig rolle overfor elever med medisinske problemer og elever med utviklingshemning. Enhetsskolens fokus på likhet har utspilt sin rolle, mener Ellingsen.

– Det må ulike tilbud til for å skape likhet. Elever med særskilte behov skal ikke ha samme oppfølging som alle andre, de skal ha en særskilt oppfølging, mener Ellingsen.

Og understreker at også elever uten slike behov vil dra nytte av sosialfaglig kompetanse i skolen.

Hvilken rolle kan sosialarbeidere spille i anti-mobbe-arbeid?

– Vi er opplært til å se ulike faktorer i miljøbetingelsene, og vi jobber mye med sosiale ferdigheter og sosial kompetanse. Vi har absolutt kompetanse som kan supplere lærernes i innsatsen mot mobbing, avslutter Ellingsen.

10.02.2011
14:06
14.12.2013 12:48