KS på gli

Leder i Kommunenes Sentralforbund – KS, Halvdan Skard åpner for endringer i sosialhjelpsordningen. Skard og KS har lenge stått på kommunenes selvråderett når det gjelder sosialhjelp.
20.08.2007
13:42
16.12.2013 01:53

KS har i alle år hevdet at det stedlige kostnadsnivået må ligge til grunn for kommunenes satser, og steilt hevdet at endring av dette måtte medføre at staten overtok hele systemet. Det er derfor revolusjonerende når Skard nå åpner for å drøfte nye ordninger. – Jeg synes det er greit at staten tar en gjennomgang. At vi blir enige om hva som skal ligge i livsoppholdsbegrepet er i alle fall helt greit, modererer Skard i følge Aftenposten.

Det går fram at spørsmålet om en nasjonal norm for sosialhjelpssatser vil bli diskutert på ”kvartalsmøtet” mellom KS og regjeringen i dag, onsdag.

I strid med FN-konvensjon?

Det var i forrige uke arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen varslet at regjeringen vil gjennomgå retningslinjene for sosialhjelp. "I forbindelse med en slik evaluering vil departementet også vurdere hensiktsmessigheten av en form for minstesats, for eksempel en minste normering av sentrale kostnadskomponenter for livsopphold," skrev statsråden i et svar til sivilombudsmannen etter at denen hadde st6ilt spørsmål ved om de høyst variable sosialhjelpssatsene er i strid med FN-konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Direkte pinlig

Leder i Rød Valgallianse/Rødt, Torstein Dahle, har lite godt å si om Bjarne Håkon Hanssens svar til Sivilombudsmannen. I en pressemelding fra Rødt sier han: -- Bjarne Håkon Hanssens lovnader om å vurdere minstesats for sosialhjelp er direkte pinlig. Nå trenger vi handling, ikke flere utredninger. Statens eget institutt for forbruksforskning (SIFO) har i årevis dokumentert at at også statens egne, veiledende sosialhjelpssatser er for lave til å gi akseptable levekår. Statens egne satser må økes vesentlig, og staten må selv ta det økonomiske ansvaret, sier Torstein Dahle.

-- Regjeringen har brutt sine løfter overfor de fattige. Det er blitt flere fattige, mener Dahle.

-- I årevis har det vært velkjent at sosialhjelpssatsene varierer kraftig fra kommune til kommune. Like velkjent er det at et stort antall kommuner bruker sosialhjelpssatsene som salderingspost for budsjettene. Statlige finansierte sosialhjelpssatser på SIFO-nivå er det eneste akseptable svaret på denne skammelige situasjonen, sier Dahle. -- Og det er håpløst arrogant av Hanssen å lage utredninger om sosialklientenes rettssikkerhet, når landets fremste juridiske ekspertise og Sivilombudsmannen i en grundig utredning har påpekt at også sosialklienter trenger noe så elementært som en vanlig klageadgang.

20.08.2007
13:42
16.12.2013 01:53