Krever bedre finansiering

Elendig finansiering og mangel på praksisplasser er de største utfordringene, sier studieledere. De grugleder seg til utdanningsmeldingen.
26.01.2012
11:05
16.12.2013 18:13

solfrid.rod@lomedia.no

Eva Berthling Herberg, Marianne N. Ranger og Karen Engeland er studieledere for bachelor i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie på Høgskolen i Oslo og Akershus.

De har fulgt Kunnskapsdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om utdanning til velferdsstaten, protestert mot nedlegging og gledet seg over signaler om å vie praksisdelen større oppmerksomhet.

I går var de invitert til FOs yrkesfaglige konferanse for å snakke om utfordringer sett fra høgskolene.

Billige utdanninger

FO-utdanningene er plassert i de laveste finansieringskategoriene. Høgskolen får ikke mer penger for å utdanne en barnevernpedagog enn en økonom.

Dermed blir det dårlig med sårt tiltrengt smågruppeundervisning, veiledning og ferdighetstrening, forklarte studielederne.

Beredt på endring

De er forberedt på å endre seg i kjølvannet av meldingen og er enige i at det er nødvendig å ruste opp definerte kompetanseområder, som for eksempel seksuelle overgrep, vold, rus og arbeidsliv.

Engeland påpekte at vernepleierutdanningen alltid har vært både nedleggingstruet og tilpasningsdyktig.

Berthling Herberg og Ranger har allerede fordypningsmuligheter på noen av de områdene det etterspørres mer kompetanse.

– Dette krever smågruppeundervisning, tett veiledning og at studentene får jobbe med case. Det krever læring i et tverrfaglig miljø. I dag har vi egentlig ikke ressurser til å jobbe med praksis, sa Berthling Herberg.

En hovedsak

Hun oppfordret FO til å gjøre finansieringskategoriene til en av forbundets hovedsaker.

– Utfordring nummer en er at sosialarbeiderutdanningene må støtte hverandre. Det er vi i gang med, og det synes jeg vi skal fortsette med, avsluttet Berthling Herberg.

Kunnskapsdepartementet har slått fast at stortingsmeldingen ikke berører finansieringen. Strategien er å styrke utdanningene først, for så å utløse mer penger, forklarte statssekretær Kyrre Lekve på en konferanse i fjor høst. En strategi studielederne ikke har helt sansen for.

– Vi har gode utdanninger. Kanskje de skulle komme med de pengene nå. Da kan vi finpusse studiene, foreslo Ranger.

Hun oppfordrer også FO til å jobbe med finansieringskategoriene.

Mangler praksisplasser

– Min andre henstilling til FO gjelder praksisplasser. Det er et stort problem. Nav svarer nesten ikke når vi spør. Yrkesfeltet har en lovpålagt plikt til å ta imot studenter, men gjør det ikke, sa Ranger.

Glede og forventning

Karen Engeland protesterte mildt mot oppgaven: Å snakke om utfordringer.

– At meldingen skal omfatte rammebetingelser og tydeligere ansvars- og oppgavefordeling, det ser jeg ikke som en utfordring. Det er helt nødvendig. Det er noe vi forventer og gleder oss til, sa Engeland.

Tydeligere på helsefag

Hun presiserte at hun og andre i høgskoleverdenen ikke nødvendigvis vil like innholdet i meldingen, men at det da er deres jobb å påvirke den i ønsker retning.

– Vi skal være endringsdyktige og klare til å utdanne kandidater som møter framtidas kompetansebehov. Så er spørsmålet hvilke analyser som ligger til grunn for framtidas behov.

Engeland håper meldingen vil tydeliggjøre vernepleiernes helsefaglig kompetanse og at denne kan brukes på flere felt.

Stortingsmeldingen om utdanning til velferdstjenestene skulle ha kommet i fjor. Siste fra Kunnskapsdepartementet er at den kommer i februar.

26.01.2012
11:05
16.12.2013 18:13