Karmøy kan

Kompetanseløft gir uttelling i Karmøy kommune. Bare 12 prosent av de ansatte i boliger med heldøgns omsorg er ufaglærte.
13.05.2011
11:23
16.12.2013 16:08

solfrid.rod@lomedia.no

Nesten fire av ti ansatte i boligene har høgskoleutdanning. Litt over halvparten har en fagutdanning. Statistikken er resultat av et solid kompetanseløft, som fortsatt pågår.

Pilotkommune

Karmøy kommune har vært pilotkommune for det nyutviklede e-læringsprogrammet for ansatte som jobber med utviklingshemmede. Noe virksomhetsleder Elin Hansen anbefaler andre kommuner på det varmeste.

Programmet heter “Mangfold og muligheter” og er utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin og Stiftelsen SOR. Det består av tre kurs: Arbeid i andres hjem, Kultur, fritid og vennskap og Utfordrende adferd.

– Programmet skårer høyt på nytteverdi hos alle ansatte, og aller høyest blant dem med ettårig utdannelse, sier Hansen.

Felles plattform

Hun ser det som en stor gevinst at alle ansatte, uansett bakgrunn, har fått et felles kompetanseløft.

– Det gir oss en felles faglig plattform og det gir utgangspunkt for faglig refleksjon på arbeidsplassen, erfarer Hansen.

Særlig verdifullt er det, ifølge henne, at programmet har fokus på holdninger og verdier. Det stimulerer til refleksjon og bidrar til å forebygge vanskelige situasjoner, mener hun.

Fleksibelt

Fordi kursene kan tas når det passer hver enkelt, er det enkelt å få mange på en arbeidsplass til å gjennomføre, påpeker virksomhetslederen.

Karmøy kommunes datamaskiner har ikke lydkort, dermed var det ikke mulig for de ansatte å ta kurset i arbeidstiden. Kommunen utfordret de ansatte til å gjennomføre kursene privat, mot å avspasere tiden det tok.

Pilotprosjektet inngår i den strategiske kompetanseplanen Karmøy kommune har utviklet. Under satsningsområde utviklingshemmede er det utmeislet tre mål med tilhørende tiltaksplaner.

Systematisk

Et mål er å heve den faglige bevisstheten og redusere tvangsbruken. For å få til det, skal alle som jobber med utviklingshemmede få opplæring i pasientrettighetsloven og sosialtjenestelovens kapittel 4a innen utgangen av juni i år.

Mål to er definert som gode holdninger og kompetente medarbeidere. E-læringsprogrammet skal bidra til det, sammen med diverse videreutdanninger og veiledning for fagansvarlige.

Det tredje målet er å håndtere vanskelige situasjoner best mulig. Et tiltak her er årlig gjennomføring av FFMA-kurs (forståelse, forebygging og mestring av aggresjon).

Bedre med færre

Arbeidstid og stillingsbrøker er en annen kvalitetsvariabel, forklarer Elin Hagen.

– Vi ønsker færrest mulig ansatte i størst mulig stillinger. På få år er antall ansatte redusert med 35 prosent. Det har bidratt til mindre utagering og mindre tvang, sier hun.

13.05.2011
11:23
16.12.2013 16:08