Håper på løsning i morgen

FO håper på gjennombrudd i saken om lønn i statlige barneverninstitusjoner et møte mellom LO stat og FAD (fornyings- og administrasjonsdepartementet) i morgen.
18.02.2008
14:30
16.12.2013 04:02

– Saken har stått på stedet hvil altfor lenge, så nå må det skje noe, sier 2. nestleder i FO Kjetil Ostling. Han har ikke gitt opp håpet om å finne løsninger med FAD uten å måtte gå via stevning.De ansatte får bare en tredel av timelønna for å ha hvilende nattevakt i statens barneverninstitusjoner, og det betyr i praksis 60 til 80 kroner timen. – Hovedtariffavtalen slår fast at en time er en time. Det burde ikke være noen tvil om hvordan tariffavtalen skal forstås. Dette er et helt åpenbart brudd på tariffavtalen, sier Kjetil Ostling.

830 medlemmer

FO har ca 830 medlemmer i statlige barneverninstitusjoner, de fleste i fulle stillinger. De utgjør en stor del av arbeidstakerne som berøres av saken. Men ansatte som ikke er i full stilling er mest utsatte, fordi deltidsstillinger oftere er knyttet til nattarbeid.Saken har oppstått i forbindelse med overføring av institusjonene fra fylkeskommunene til staten for fire år siden. KS og arbeidstakerne hadde da en avtale om lønn for hvilende nattevakt. Men hovedtariffavtalen i staten har ikke slike bestemmelser. – FO er veldig trygge på at vi har en god sak, men vi håper saken kan løses i minnelighet slik at begge parter blir spart for unødvendig bruk av ressurser, sier Ostling.

Bedre uttelling

Kjetil Ostling sier videre at FO er generelt opptatt av at arbeidstakerne på alle tariffområder skal få bedre uttelling av å arbeide om natten. – Miljøterapeut i barneverninstitusjoner er et kvinnedominert yrke som i utgangspunktet er lavt betalt. De skulle bare mangle at de får sin rettmessige uttelling for den tiden de er på jobb.

SV-statsråd Heidi Grande Røys fikk kritikk fra FO-leder og SVer Randi Reese i forrige uke fordi ministeren ikke mente at ansatte i offentlig sektor kunne regne med å tjene like mye som de i privat sektor. Reese sa at hun var skuffet over at fornyingsministeren ikke ser som sin jobb å gjøre offentlig sektor til en attraktiv arbeidsplass også med tanke på lønn.

18.02.2008
14:30
16.12.2013 04:02