Generasjonsskifte i FO-ledelsen

Barnevernpedagog Rigmor Hogstad (42) er valgt til FOs nye leder. Sosionom Anna-Sabina Soggiu fra Oslo kommer inn i arbeidsutvalget etter at det i går ble utvidet til fem personer.
27.11.2010
17:28
16.12.2013 14:45

mia.paulsen@lomedia.no

Delegatene ville ikke vente med å applaudere til lederen var formelt valgt, og klappet entusiastisk da valgkomiteens leder Solveig Nysether presenterte innstillingen.

— Rigmor Hogstad har lang fartstid i FO og kjenner organisasjonen svært godt. Hun er ryddig, systematisk og klarer å beholde hodet kaldt når det blåser, sa Nysether om Hogstad.

Hun mente at raushet, tydelighet og vilje til dialog er karakteristiske egenskaper ved den nye lederen.

— Rigmor er en solid tariffpolitiker, og er nå klar for å ta ansvar for FOs helhetlige politikk. Hennes tydelige og inkluderende væremåte gjør at vi med glede innstiller henne til leder for FO, sa Nysether blant annet.

Samarbeidsegenskaper

Nestleder blir sosionom Mimmi Kvisvik (52), den eneste fra det gamle arbeidsutvalget som stilte til gjenvalg. Kvisvik har hatt særskilt ansvar for helse- og sosialpolitikk og vært leder av Seksjonsrådet for sosionomer. Ifølge Nysether er Kvisvik kjent i vide kretser for å ha helt spesielle samarbeidsegenskaper.

— Hun ser løsninger på nesten alle problemer, og hennes humor er ingen hindring hvis man bare holder henne unna bråkete instrumenter, sa Solveig Nysether.

I tillegg til de to lederne ble det valgt tre medlemmer av arbeidsutvalget. De vil lede hvert sitt seksjonsråd.

Store oppgaver

Barnevernpedagog Ellen Galaasen (39) var foreslått av mange avdelinger, og ifølge Nysether er hun en som ikke nøler med å påta seg store og krevende oppgaver.

— Hun har stor arbeidskapasitet, er opptatt av dialog og jobber realistisk og gjennomtenkt, sa Nysether om Galaasen.

Ung og ubeskrevet

Sosionom Anna-Sabina Soggiu fra Oslo blir leder for Seksjonsrådet for sosionomer. Hun var den eneste som ikke var innstilt før FO-kongressen, og kom inn i AU på grunn av en vedtektsendring som økte antallet i AU fra fire til fem.

Soggiu er 29 år men har likevel lang fartstid fra sosialt arbeid med brukere. Hun har blant annet jobbet som ruskonsulent i Grunerløkka bydel i Oslo og vært abvdelingsleder for fagavdeling rus og psykisk helse i Grunerløkka Nav. Hun har vært aktiv i FO Oslo, FO Grunerløkka og for FO i Rusmiddeletatens opplæringsutvalg.

— Anna-Sabina setter seg grundig inn i sakene og har fått betydelig innflytelse hos sine arbeidsgivere. Hun brenner for FO fordi FO er både fagpolitikk og fagforbund, sa Solveig Nysether da hun presenterte Soggiu for landsmøtet.

-- Sterk stemme

Vernepleier Cato Ellingsen (38), som skal lede Seksjonsrådet for vernepleiere, ble karakterisert som en sterk stemme for vernepleierne i FO og en god nettverksbygger. I likhet med Galaasen jobber han nå som fagkonsulent i FO.

Ellingsen har sin egen vernepleierblogg og benytter flittig sosiale medier. Han har ifølge Nysether gode kontakter i fagmiljøene rundt mennesker med psykisk utviklingshemning, og er opptatt av tverrfaglig utvikling av tjenestene.

— Han er uvanlig engasjert, og har evne til både å lytte og begeistre andre, sa Nysether om Ellingsen.

Valgene i FO blir mer utførlig omtalt i neste nummer av Fontene.

27.11.2010
17:28
16.12.2013 14:45