Galaasen krever barnetariff

Ellen Galaasen maner LO-kongressen til å kjempe for ressurser til barn og unge, til barnehage, skole og barnevern.
06.05.2013
10:36
16.12.2013 22:44

solfrid.rod@lomedia.no

LO har stor makt. Med den følger et stort ansvar for å styrke barns status og plass i samfunnet, påpeker Galaasen.

Barnevernpedagogen låner ord av Pippi Langstrømpe: Den som er veldig sterk må også være veldig snill.

– LO må ha en oppvekstsstrategi

Galaasen er fornøyd med at flere forbund har fremmet forslag om barn og unge. Forslagene spenner fra barnetrygd, tverrfaglighet i skolen og gratis barnehage og SFO til bedre barnevern, alle forslag som også gavner LOs voksne medlemmer.

Flere mannlige delegater har advart mot Høyres varslede svekking av pappapermen.

– Det er stort engasjement for barn og unge i LOs forbund. Det lover godt for trøkket i arbeidet for barns stilling og posisjon i samfunnet

– Hvorfor skal LO ha en oppvekstpolitikk?

Fordi LO er en viktig samfunnsaktør. Den rollen LO ønsker å påta seg som samfunnsbygger gjør at LO nødvendigvis må ha en oppvekststrategi. Det er et valg vi må ta enten det er som foreldre eller kommune om å ta barnas perspektiv sier Galaasen.

Mer enn blålys

Hun understreker at hun ikke bare snakker om barnevern og særskilte tiltak.

– Etter 22. juli fikk vi en utvidet forståelse av begrepet samfunnssikkerhet. For meg er det mer enn å rykke ut når noe skjer. Det handler om å skape lokalsamfunn som ser dem som står i fare for å falle utenfor.

– I 2005 fikk FO gjennomslag for at LO skal kreve at forebyggende barne- og ungdomsarbeid lovfestes. Men har det egentlig fått noen praktiske konsekvenser?

– Vi har jo ikke fått gjennomslag for lovfesting, men ja det betyr noe at LO mener det. I denne kongressperioden har LO for første gang arrangert sin egen barne- og ungdomspolitiske konferanse. Det bidrar til å endre bildet av LO som utelukkende opptatt av industri og næringspolitikk. Og det er viktig hva LO mener, fordi LO har mye makt.

Hjerte for asylbarna

Et innlegg som høstet særlig applaus i kongressalen var Fagforbundets Britt Ås sin appell om å slå ring om asylbarna.

Les også: Stor applaus for asylbarn under LO-kongressen

Hun ga stemme til en redd jente på 11 år som står i fare for å bli utsendt til et land hun ikke kjenner. Ås ville ha kongressen med på å kreve full stopp i slike utsendelser.

Delegater fra flere forbund takket Ås for innlegget, og uttrykte støtte til Fagforbundets forslag, som lyder slik:

«Asylbarns vern må tas på alvor. En tilbakesending av barn til krigsområder må opphøre. LO vil arbeide for at barnekonvensjonen legges til grunn for opphold i landet. Det samme vernet må gjelde unge, enslige asylsøkere.»

Alle forslag skal voteres over tirsdag formiddag, og det vil da bli klart hva som er LOs politikk for de neste fire år.

06.05.2013
10:36
16.12.2013 22:44