Frykter institusjonspreg

ARENDAL: Lokallaget i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) er kritisk til at kommunen planlegger større bofellesskap og frykter disse vil likne institusjoner.
15.09.2008
12:46
16.12.2013 06:44

edv@lomedia.no

– Med større boenheter blir det små institusjoner, sier Wenche Jernquist til Agderposten. – Jo flere, jo mer konflikter. Jernquist sitter i styret i NFUs lokallag i Arendal og er skeptisk til kommunens planer om å redusere antallet bofellesskap. Utviklingen innebærer større enheter, med flere beboere samlet på hvert sted.

For tiden er 65 personer fordelt på 15 bofellesskap, litt over fire beboere per enhet. Det er for få for å få en rasjonell drift, mener et omsorgsutvalg i kommunen. Blant annet kan en spare en del nattevakter ved å samle beboerne, ifølge utvalget.

– Kommunen må gjøre det brukervennlig for brukerne, ikke for seg selv, sier Anne Marit Svendsen i NFU Arendal til Agderposten.

15.09.2008
12:46
16.12.2013 06:44