FOs kjernesaker

Flere FOere tok ordet i debatten om LOs handlingsprogram. Siv Karin Kjøllmoen ville ha satsing på arbeidsmiljøet i hjemmetjenestene.
11.05.2005
10:14
15.12.2013 21:02

Hele FO-delegasjonen var i tur og orden oppe og brukte taletiden godt under den lange behandlingen av Handlingsprogrammet. Selv om Pensjonsreformen som ventet ble en av hovedsakene, ble også flere andre av FOs kjernesaker presentert.

FOs arbeid med å trygge og sikre arbeidsmiljøet for hjemmetjenestene, ble underbygget av Siv Karin Kjøllmoen med eksempler som folk flest kan kjenne seg igjen i: pårørende til eldre som klager over hjemmehjelpen fikk vite at det ofte er to sider av slike saker, der den som arbeider hjemme hos noen blir både truet og slått.Thor Solheim tok ordet i pensjonsdebatten. Han minnet tilhørerne om at delingstall vil bety at slitere som dør tidlig på grunn av belastninger i arbeidslivet ikke vil få glede av pensjonsopptjeningen sin.

11.05.2005
10:14
15.12.2013 21:02