FO har fått 500 nye

FO har fått mer enn 540 nye yrkesaktive medlemmer og har nådd målet for vervekampanjen. I dag feirer de med jordbær på forbundskontoret.
05.07.2012
10:16
16.12.2013 19:42

mia.paulsen@lomedia.no

Målet var å verve 500 nye medlemmer mellom 1. februar og 1. juli. Det offisielle tallet er nå 520 nyvervede yrkesaktive, men med de som ligger og venter på registrering blir tallet over 540, forteller studentkonsulent Martin Skogrand.

Aust-Agder på topp

Det lille fylket Aust-Agder har vervet flest medlemmer i forhold til antall potensielle medlemmer. Ania Ordon Boye gikk av med seieren og vervet fem nye medlemmer. I tillegg vervet hun flere før kampanjen begynte. Ordon Boye er tillitsvalgt og jobber sammen med de nye medlemmene i barneverntjenesten i Arendal. Totalt ble det vervet 16 medlemmer i Aust-Agder.

En fornøyd verver kunne kjøpe seg en ismaskin for gavekortet fra FO.

Vært med siden studietida

– Jeg har selv vært medlem av FO siden jeg var student. Det er viktig å ha et fellesskap med et apparat som kan støtte deg hvis du trenger det. Det å være del av en større sammenheng. Også fagbladene er viktige for medlemmene. Når vi jobber med klienter kan det være travelt og vanskelig å løfte blikket, og fagbladene hjelper oss til å holde oss oppdatert, sier hun.

Oslo, Hordaland og Rogaland, som er de folkerikeste fylkene, hadde det høyeste antallet nyinnmeldte totalt.

Større tyngde

– Medlemsvekst er viktig for å sikre forbundets posisjon. Jo flere medlemmer, jo større tyngde har vi, sier Martin Skogrand. FO har nå 26 338 medlemmer totalt. Av dem er ca 3 300 studenter.

AU-medlem Ellen Galaasen er glad og stolt over innsatsen.

– Dette er en smart måte å bruke ressursene på, sier hun.

Galaasen roser alle som har vært med og dradd lasset i kampanjen, og særlig alle ute lokalt.

– Det er viktig å ha fokus på verving. I tillegg har kampanjen minnet oss om hvem vi er og hva vi står for, en positiv vekker, sier hun.

Behov for fortsatt innsats

– Vil nyrekrutteringen ha en positiv effekt på FOs økonomiske situasjon, Ellen Galaasen?

– Vi trenger fortsatt å ha et kritisk blikk på økonomien vår, men dette er absolutt et positivt bidrag, sammen med årets lønnsoppgjør som også vil øke inntektene våre. Nå er det viktig at vi fortsetter i den gode ånden og viser hva FO er gode for, og fortsetter å rekruttere og beholde medlemmene våre, sier Galaasen.

Laget app

FO utviklet en egen app for smarttelefon i forbindelse med kampanjen. Appen inneholder en mengde informasjon om rettigheter og forhold i arbeidslivet. Ververe har fått premier i form av gavekort.

Martin Skogrand forteller at FO vil gjennomføre en rekrutteringskampanje rettet mot studentene til høsten.

05.07.2012
10:16
16.12.2013 19:42