Får ny sjanse

Danske ungdommer kan komme inn på høyere utdanning selv om de har dårlige karakterer. Opptaksprøve og intervju gir dem en ny sjanse.
18.05.2009
12:53
16.12.2013 10:12

mia.paulsen@lomedia.no

Birgitta Wallstedt ved Syddansk Universitet sier til Ugebrevet A4, som tilhører dansk LO, at andre kvalifikasjoner og kompetanser er like viktige som karakterer. Ved Sundhedsvidenskabelig Fakultet ved universitetet gjennomfører de samtale og test med alle som ikke har gode nok karakterer til å komme inn. Opptakene gjelder medisinstudiet, kiropraktikk og utdanning av idrettslærere. Wallstedt sier at dette er en ny sjanse for ungdom som ikke gjorde noen god innsats i videregående skole.

– Med våre opptaksprøver og samtaler forsøker vi å teste om søkerne har personlig integritet, kognitive evner, er gode til å kommunisere og samarbeide, og om de er motiverte, sier hun.

Fra Canada

Opptakssamtalene foregår etter et canadisk system.

-- De stramme kriteriene for samtalene frasorterer fusentaster og ballonger uten innhold. Vi har bare samtaler med de som skårer best i den skriftlige testen, og hver søker må igjennom sju individuelle samtaler med undervisere og eldre studenter, forteller Wallstedt.

Ifølge Birgitta Wallstedt ser det ut til å være lettere for ungdom fra ikke-boklige familier å komme inn på Syddansk universitet enn på andre universiteter.

18.05.2009
12:53
16.12.2013 10:12