Etterlyser sterkere stemmer

FO skal styrke verktøyene i «Uredde stemmer», og senke kravene til rapportering. Det ble resultatet etter landsstyrets diskusjon av rapporten om «Uredde Stemmer».
12.12.2012
15:24
16.12.2013 21:16

vibeke.liane@lomedia.no

«Uredde stemmer» er et prosjekt som skal løfte FOs politiske påvirkningsarbeid. Prosjektet skal vare i kongressperioden, til 2015, og skal involvere hele organisasjonen.

Målrettet påvirkningsarbeid

Hensikten med prosjektet er å gi medlemmer og tillitsvalgte et verktøy for å si i fra når de er vitne til svikt i velferdsstaten. I forbindelse med prosjektet er det utviklet en verktøykasse som gjør det lettere å aksjonere, blant annet ved å skrive leserbrev eller holde innlegg på møter.

I følge rapporteringene fra 13 avdelinger har det vært 55 aktiviteter knyttet til «Uredde stemmer» første halvår i år, andre halvår har det vært 29 aktiviteter. En av avdelingene rapporterte at de ikke har hatt noen aktiviteter knyttet til prosjektet. En annen avdeling har hatt ti aktiviteter.

Avdelingene rapporterer om samarbeid med andre fagforeninger, brukerorganisasjoner, kommuner, politikere, krisesentre og politi.

To avdelinger opplever at samarbeidet med forbundskontoret har vært lite godt. Fem avdelinger rapporterer at det har vært ganske godt, to godt og to svært godt.

Lav prioritet

– Når prosjektet er venstrehåndsarbeid sentralt må det bli det samme lokalt også, sier Marit Selfors Isaksen fra FO Møre og Romsdal.

Hun sikter til at prosjektet kun har en 20 prosent stilling.

Isaksen understreker at det er det politiske påvirkningsarbeidet som gjøres ute i avdelingene som er det viktige.

Forskjøvet fokus

Geir Johannessen fra FO Hordaland understreker at «Uredde stemmer» skal synliggjøre at FO er utviklende for velferdsstaten, ikke konserverende. Han mener mobiliseringen har blitt borte på veien.

– Det har vært en forskyvning fra det å mobilisere medlemmene. Isteden er oppmerksomheten på om vi har noe å rapportere. Det undergraver de uredde stemmene, sier Johannessen.

Kristine Hval Blekken fra Østfold mener virkeligheten ikke alltid passer i modellen. Påvirkningsarbeidet i forbindelse med politiske prosesser skjer på kryss og tvers, og er vanskelig å få inn i et skjema.

– Selv om man har jobbet godt passer det ikke inn i malen. Da kan resultatet bli, fy skam Østfold som ikke har noe å rapportere inn i Uredde stemmer. Men i rapporten til landsstyret vil det stå mye om helse og sosialpolitikk, sier Hval Blekken.

Lettere å mobilisere

John-Ole Jørgensen forteller at «Uredde stemmer» har vært positiv for aktiviteten i FO Telemark.

– Det er mye lettere å mobilisere folk når de har et verktøy for å aksjonere.

Jørgensen bruker som eksempel den forestående aksjonen mot forslaget til å legge ned Familieenheten ved barnevernet i Skien kommune i forbindelse med budsjettet for 2013.

– Det kommer til å komme massevis av folk. Det ville vært mye vanskeligere å få til hvis de tillitsvalgte ikke hadde hatt det verktøyet, sier Jørgensen.

Han advarer mot å legge bort prosjektet midt i kongressperioden.

Også Gudrun Lidal fra Nord-Trøndelag mener at forbundet bør være fornøyd med det det har fått til i gjennom «Uredde stemmer».

Må dele kunnskap

Rita Cecilie Skinstad-Bermingrud forteller at Buskerud-avdelingen aldri har vært så synlig som etter at de tok verktøyene i bruk.

– Men vi trenger noe mer og noe nytt å bruke utad for at vi fortsatt skal kunne holde fanen høyt.

Hun får følge av Inger Lisbeth Hegland.

– Vi må dele det som utvikles i avdelingene så får vi flere ting å plukke fra. Men det er viktig at vi holder orden i verktøyskrinet, sier Hegland.

Må evalueres

Konstituert forbundsleder Mimmi Kvisvik innrømmer at de ikke har vært gode nok til å fylle opp den elektroniske verktøykassa. Hun minnes entusiasmen og trøkket fra da de startet med «Uredde stemmer».

– Når jeg ser utover forsamlingen her nå så er det ikke mye trøkk. Det handler litt om hvordan vi omtaler «Uredde stemmer». Vi må evaluere strukturen, sier hun.

Hun mener FOs synlighet under streiken i vår er et resultat av «Uredde stemmer».

Underbemannet

Rune Soma som er de ansattes representant i landsstyret minner forsamlingen på at forbundskontoret har hatt fem ubesatte stillinger i år.

– Vi jobber med hvordan vi skal spre erfaringene. Men det tar noen måneder før alle stillingene er på plass, så vær tålmodige med oss.

12.12.2012
15:24
16.12.2013 21:16