Frp, konsentrer dere heller om å gjøre jobben dere har makt til å gjøre noe med, sånn at det blir trygt å vokse opp og leve i alle deler av hovedstaden vår, skriver byråd Inga Marte Thorkildsen i dette innlegget.

Frp, konsentrer dere heller om å gjøre jobben dere har makt til å gjøre noe med, sånn at det blir trygt å vokse opp og leve i alle deler av hovedstaden vår, skriver byråd Inga Marte Thorkildsen i dette innlegget.

Werner Juvik

«Sosionomene har skylda»

Som oppvekst- og skolebyråd vil jeg gjerne ha flere sosionomer.
19.06.2018
12:35
19.06.2018 12:31

Frp, partiet som har hatt de fire siste justisministrene i Norge, har bestemt seg for at årsaken til kriminaliteten i Oslos østlige bydeler ikke handler om egen elendige styring av politi og justisvesen. Det er sosionomenes, eller «sosionomiseringens» skyld (NRK, Politisk kvarter 11.juni).

Frp har sittet i regjering siden 2013, med både finansministeren og justisministeren, men retter nå en dirrende pekefinger mot en yrkesgruppe som i hele sin eksistens har jobba beinhardt fletta av seg for å hjelpe folk så de ikke ender i kriminalitet og sosialt utenforskap.

Sosionomer kjører og henter unger hjemme så de kommer seg på skolen. Sosionomer bistår ungdom som kastes ut hjemmefra, så de får et nytt sted å bo. Sosionomer hjelper voldtatte å innse at det ikke var deres feil, de hjelper par å holde sammen og de har samtalegrupper med unger som har fått selvfølelsen knust av fysiske og psykiske overgrep. Sosionomer hjelper foreldre å få kontroll med økonomien sin så de kan klare å ta vare på barna sine, i stedet for at samfunnet må overta. Sosionomer hjelper kriminelle som har sonet ferdig med å stable på beina et liv igjen, og rusavhengige å finne en vei ut av rusen. Uten sosionomene hadde Norge hatt mye mer kriminalitet.

Som oppvekst- og skolebyråd vil jeg gjerne ha flere sosionomer. Sosionomer gjør en viktig jobb for at barn og ungdom fullfører skolen. Ikke søker seg til destruktive miljøer. Beholder trua på seg sjøl. De er en viktig del av laget til elevene.

Så Frp, konsentrer dere heller om å gjøre jobben dere har makt til å gjøre noe med, sånn at det blir trygt å vokse opp og leve i alle deler av hovedstaden vår. Still dere spørsmålet: Hva er det med politiinnsatsen deres som har gjort at situasjonen er blitt verre i deler av Oslo? Jeg har et tips, hentet fra sosionomenes verden: I iveren etter å gjennomføre en politireform som «ingen», i alle fall ikke i Oslo ville ha, glemte dere hvor viktig relasjoner og tillit er for å gjøre et skikkelig arbeid. Dere glemte at tillit bygges over tid, når man er til stede, blir kjent, viser respekt. På den måten kan man være i forkant, og få hjelp av lokalsamfunnet til å gjøre en ordentlig jobb – fordi folk vet at politiet vil dem vel.

De siste åra, mens Frp har styrt, har politiets tilstedeværelse blitt dårligere. Folk kjenner ikke politiet så godt lenger, og politiet kjenner ikke folk. I stedet har man kjørt innom i uniformerte biler. Ungdom sier at de føler seg kontrollert og mistenkeliggjort. Dette har heldigvis politiet nå tatt innover seg. Om det er «sosionomiseringen» som har skylda for at politiet tar til fornuft, er uvisst. Men klokt er det, og på tide.

19.06.2018
12:35
19.06.2018 12:31