Vi er fullt klar over at for mange ungdommer blir boende for lenge i våre tiltak, det tar vi på stort alvor, skriver FO-tillitsvalgte i dette innlegget.

Vi er fullt klar over at for mange ungdommer blir boende for lenge i våre tiltak, det tar vi på stort alvor, skriver FO-tillitsvalgte i dette innlegget.

Unsplash/Yoab Anderson

Misvisende å beskrive akuttinstitusjoner som «forgiftende miljø»

DEBATT: Vi setter pris på at Fontene skriver om tryggheten til barn og ungdom som bor i våre tiltak. Men vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av våre akuttinstitusjoner som forgiftende miljø der ungdommer blir utsatt for forferdelige ting.
23.06.2021
15:25
23.06.2021 15:25

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her.

Dette er en kommentar til Fontenes artikkel – Barn blir boende i et forgiftende miljø på akuttavdeling i altfor lang tid, sier behandler

Vi setter pris på at Fontene engasjerer seg i tryggheten og sikkerheten til barn og ungdom som bor i våre tiltak. Men vi kan ikke kjenne oss igjen i beskrivelsen av våre akuttinstitusjoner som forgiftende miljø der ungdommer blir utsatt for forferdelige ting.

Vi er fullt klar over at for mange ungdommer blir boende for lenge i våre tiltak, vi er også klar over at noen få ungdommer har en negativ utvikling mens de er i akuttiltak. Dette er noe vi tar veldig på alvor og er takknemlige for at Fontene setter fokus på.

Vårt inntrykk er at det store flertallet av ungdommer har en annen og bedre opplevelse av oppholdet i våre akuttiltak. Vår opplevelse er at ansatte og ledere på våre akuttinstitusjoner har fokus på trygghet, sikkerhet og trivsel for ungdommene. Verneombud og tillitsvalgte på våre akuttinstitusjoner er opptatt av tryggheten og trivselen til både ungdom og personal. Vi kjenner oss ikke igjen i at det er et forgiftende miljø på våre akuttinstitusjoner.

Vi kan kjenne oss igjen i at det å bo i en uavklart situasjon kan være krevende for ungdom i institusjon, ventetiden på avklaring av fremtidig bosituasjon kan oppleves som urimelig lang og medføre mye frustrasjon. Akuttinstitusjonen får ofte en pådriverrolle, hvor man legger vekt på at det er viktig for ungdommen å få en avklaring rundt sin egen fremtid.

Oppholdstid på akuttinstitusjon mener vi er et viktig tema, men vi synes vinklingen på denne artikkelen blir feil fordi den generaliserer alle akuttiltak på grunnlag av enkelthendelser. Vi synes en begrepsbruk som «forgiftende» og «utsatt for forferdelige ting» blir misvisende for hvordan ungdom i våre akuttinstitusjoner har det.

23.06.2021
15:25
23.06.2021 15:25