Det er en selvfølge at det er meg som utdannet som skal ha ansvaret for det faglige, men jeg må ikke nødvendigvis være den som utfører, skriver Jens Petter Christensen i dette debattinnlegget.

Det er en selvfølge at det er meg som utdannet som skal ha ansvaret for det faglige, men jeg må ikke nødvendigvis være den som utfører, skriver Jens Petter Christensen i dette debattinnlegget.

Werner Juvik

Mange av mine beste kollegaer har ikke hatt barnevernsfaglig utdanning, men de har hatt egenskaper som i hvert fall ikke jeg lærte noe om på høyskolen

DEBATT: Mangfold i bakgrunn og erfaringer er bare utviklende for en barnevernsinstitusjon, og gir et mye større spillerom. Kravet om bachelor for å jobbe der er en skrivebordsbestemmelse.
03.05.2021
13:51
03.05.2021 13:51

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her.

Nå er det nye at alle som jobber på institusjon minst skal ha en bachelor. La meg gjøre det helt klart at jeg ikke har noe imot utdanning, og har selv en bachelor og mer til. Men denne bestemmelsen mener jeg er feil.

Jeg har bygget opp, drevet og jobbet i institusjon i over 20 år, og har gjort meg mange erfaringer på denne tiden. Den viktigste erfaringen er betydningen av mangfold. Med mangfold følger også en større mulighet for at ungdommen finner noen å identifisere seg med, og som derfor blir lettere å stole på og få en god relasjon til.

Jeg ser av Fontenes kommentarfelt at noen mener det er innlysende at alle som jobber på institusjon skal være utdannet, og sammenligner dette med at man neppe ville la seg operere av en ufaglært lege. Klart jeg vil at legen skal være utdannet. Men vil jeg synes det er greit å bli fulgt opp av legen 24/7 etter operasjonen? Nei, da vil jeg ha omsorg og pleie, og det trenger ikke være av en med seks års medisinutdanning. Helst ikke faktisk. Jeg ville da vært engstelig for at han skulle finne flere symptomer, at jeg blir kartlagt og analysert ut fra alt jeg gjør og sier, blir diagnostisert osv.

Man skal være klar over at utdannelse definerer hvem du er, men også hvem du ikke er. Med utdannelse er man ikke den ufarlige, som ikke tolker alt du sier og gjør og dokumenterer det med faglig tyngde og balast etterpå. Det vil ofte ligge en reservasjon hos ungdommen mot å «være seg selv» i interaksjoner. Jeg tenker at det er helt naturlig. Faren for overtolkning og misforståelser er overhengende.

Neste år skjerpes kravene for å få jobb i barnevernsinstitusjon

Det er en selvfølge at det er meg som utdannet som skal ha ansvaret for det faglige, men jeg må ikke nødvendigvis være den som utfører. Det kan være lurt å la noen andre ta den jobben. Den som ungdommen stoler på, som ikke oppfattes å ha skjulte agendaer, og som ikke er den som skriver perioderapporten til kommunen.

Jeg har jobbet med mange ufaglærte, og hver og en av dem har hatt personlige kvaliteter og erfaringer jeg har lært av. Det er forfriskende å bli satt til veggs av noen som har en helt annen bakgrunn en deg selv, og det er ikke farlig. Det er kun utviklende, og gir mulighet til kalibrering av eget kompass.

Mange av mine beste kollegaer har ikke hatt barnevernsfaglig utdanning, men de har hatt komplementære egenskaper som i hvert fall ikke jeg lærte noe om på høyskolen. Dette er jo bare utviklende for institusjonen, og gir et mye større spillerom. Ta for eksempel bonden fra Ormåsen. Når alt annet var prøvd, kunne bonden fra Ormåsen redde situasjonen med å ta med seg en ungdom i fjøset, leike med bikkjene, være med på lamming, tur i skauen osv. Eller Gamla fra Hokksund. Gamla er 150 cm høy, ingen høyskoleutdanning, men en tilstedeværelse, omsorg og autoritet som to meter tøffe gutter også måtte kapitulere for. Eller slakteren fra Krøderen, som hadde det minst like gøy som ungdommen på bowling, go-kart, tivoli osv. Eksemplene er mange, og poenget er at disse menneskene går vi kanskje glipp av hvis institusjonsbarnevernet skal ensrettes med kun høyskoleutdannede. Det er ikke faget eller ungdommene tjent med.

Jeg er redd denne bestemmelsen er en skrivebordsbestemmelse, som ikke er fattet i samråd med noen som har erfaring fra drift av institusjon. Jeg tror ikke at ungdommen får det veldig mye bedre fordi jeg har 20 vekttall med juss, 40 vekttall utviklingspsykologi, og har hatt et stort studielån. Jeg tenker vel at kravet på 50 prosent utdannede er et fornuftig krav, men er også enig i at lærere, sykepleiere og førskolelærere burde telle med ett års videreutdanning i miljøterapi.

Dette er sikkert ikke musikk i min egen fagforenings ører, men ut fra den erfaring og kunnskap jeg sitter med, er det ikke formålstjenlig å ha bare ansatte med tilnærmet likt kunnskapsgrunnlag.

Jeg blir sikkert anklaget for å devaluere mitt eget fag, men det er overhodet ikke meningen. Jeg mener bare at det bør være mulig å ha flere tanker i hodet samtidig. Det er jeg som utdannet som bestemmer over det faglige, akkurat som det er legen som opererer. Det er mitt ansvar at alle følger bestemmelsene, akkurat som at det er legen som foreskriver medisiner og behandling. Men jeg må ikke alltid utføre mine egne bestemmelser. Det er trolig andre som har bedre forutsetninger, har bedre relasjon, bedre tid.

Nok en gang mener jeg at søkelyset er rettet feil sted når det foreslås endringer og forbedringer av institusjonsbarnevernet. Det er i hovedsak ikke de ansattes kompetanse det er mangler ved. Det er mangler ved ressurser, prioriteringer og faglig forståelse fra Bufetat og Bufdir.

Man kan ikke plastre på for liten bemanning med utdanningskrav. Det er kun flere hender, hoder og øyne som avhjelpe den situasjonen. Altså trenges det mer ressurser.

Vi må slutte å prioritere dokumentering fremfor tid med ungdommen. Selvfølgelig skal det dokumenteres, men sånn som det er nå har kravene blitt absurde, og kun ment for å ha ryggen fri.

Man bør alltid søke etter forbedringer, og endre når det er nødvending. Jeg mener kravet om bachelor ikke er en forbedring, og at det ikke er nødvendig å endre kravet som gjelder i dag på 50 prosent høyskoleutdannede.

03.05.2021
13:51
03.05.2021 13:51