JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Løft den yrkesetiske fanen høyt

DEBATT: Vi opplever at Fontene og tidligere leder av yrkesetisk råd setter saksbehandlere i gapestokk og at det skjer på et svært tvilsomt grunnlag.
Vi vet at partene i konfliktfylte barnevernssaker ofte har ulik oppfatning av hva som har skjedd og skjer. Grunnlaget for barnevernets arbeid i enkeltsaker kan ikke og skal ikke debatteres i media, skriver FO Trøndelag i dette innlegget.

Vi vet at partene i konfliktfylte barnevernssaker ofte har ulik oppfatning av hva som har skjedd og skjer. Grunnlaget for barnevernets arbeid i enkeltsaker kan ikke og skal ikke debatteres i media, skriver FO Trøndelag i dette innlegget.

Colourbox

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meiningar. Du kan sende inn kronikkar og debattinnlegg til Fontene her.

FOs medlemmer, tillitsvalgte og yrkesgrupper vil og skal løfte den yrkesetiske fanen høyt. Sammen ønsker vi at FO skal være en pådriver for gode yrkesetiske diskusjoner, på en måte som styrker både fagutøvelsen og møtet med mennesker i vår yrkesutøvelse. Arbeidet FOs medlemmer står i krever at man daglig ser på egen praksis og stadig finner fram til best mulig praksis i samarbeid med barn og familier. Det er alltid rom for forbedring og det skal alltid være mulighet til å si ifra om møtet med barnevernet ikke oppleves slik det burde være. God praksis skapes gjennom å sammen løfte dilemma, diskutere praksis og legge til rette for dialog og samarbeid. God praksis skapes ikke ved at Fontene lager en gapestokk.

FO Trøndelag og tillitsvalgte i Trondheim kommune reagerer kraftig på saken som Fontene har skrevet om moren som har klaget sju ganger til yrkesetisk råd på oppfølging av saksbehandlere i barnevernstjenesten i Trondheim kommune. Foreldres mulighet til å si ifra er selvfølgelig avgjørende, men her opplever vi at Fontene og tidligere leder av yrkesetisk råd setter saksbehandlere i gapestokk og at det skjer på et svært tvilsomt grunnlag.

FO Trøndelag vil først og fremst understreke at vi har svært dyktige ansatte og medlemmer ansatt ved nevnte barnevernstjeneste og i andre deler av tjenesten i kommunen. De står i en krevende og tøff arbeidshverdag hvor fagutøvelsen utøves på grunnlag av stor kunnskap og lang og bred kompetanse innenfor barnevernsfeltet. Både FO Trøndelag og de ansatte er opptatt av at yrkesutøvelsen skal baseres på en solid faglig forankring og høy yrkesetisk standard.

Med bakgrunn i dette skapte artikkelen i Fontene både sinne og fortvilelse hos oss. I stedet for å få et fokus på hvordan vi kan få til god etisk standard, velger Fontene å publisere en artikkel som, etter vår mening, setter saksbehandlere i gapestokk og ensidig kritiserer forhold i en konkret sak, uten at de har full oversikt over hva som har skjedd. Fontene vet at ansatte i barnevernet ikke kan kommentere enkeltsaker i media. Det holder ikke å vise til at en av de berørte parter har opphevet taushetsplikten, da andre parter i saken ikke har gitt en slik fullmakt. Dermed virker det som at Fontenes motiv er å henge ut konkrete barnevernsarbeidere, noe de gjør på et sviktende faktagrunnlag.

Vi vet at partene i konfliktfylte barnevernssaker ofte har ulik oppfatning av hva som har skjedd og skjer. Partene vil naturligvis fremstille sine opplevelser som fakta. Hovedansvaret til barnevernet vil da være å vurdere hva som er til barnets beste. Barnevernets ansatte har plikt til å vurdere alle sider og utføre sitt arbeid til barnets beste. Grunnlaget for barnevernets arbeid i enkeltsaker kan ikke og skal ikke debatteres i media. Barnevernstjenesten har ingen plikt, og ofte ingen rett til, å opplyse alle fakta til yrkesetisk råd. Derfor blir et oppslag som dette i Fontene destruktivt og basert på svært manglende kunnskap.

Fontene oppleves som FO-medlemmenes fagblad og vi har et ønske om å være stolt over fagbladet. Slike artikler vil derimot føre til at medlemmene mister tilliten til sitt forbund og i ytterste konsekvens vil det føre til utmeldinger fra FO. Medlemmer ser Fontene som FOs talerør. Da vil en slik artikkel slå beina vekk fra det å oppleve å ha fagforeningen sin i ryggen i en tøff og krevende arbeidshverdag. Vi er klar over at Fontene jobber etter redaktørplakaten, men i denne saken opplever vi en skjevhet i grunnlaget for beskrivelsene som igjen gir et uriktig bilde av aktørene i saken.

Dette forsterkes ytterligere gjennom at et tidligere medlem av yrkesetisk råd kommenterer denne konkrete saken og hva som er sagt og gjort. FO Trøndelag har i lang tid vært skeptisk til yrkesetisk råds praksis rundt behandling av klagesaker mot ansatte i for eksempel barnevernstjenestene. Vi tok opp senest på FOs Landsmøte november 2019 at den praksis som har etablert seg i yrkesetisk råd er svært tvilsom. Yrkesetisk råd har ingen hjemmel til å innhente detaljerte opplysninger i konkrete barnevernssaker, og kan ikke kreve at saksbehandlere i enkeltsaker informerer om svært sensitive opplysninger. Å utgi den type opplysninger vil kunne oppleves å være strid med god yrkesetikk. Det vil derfor ikke være grunnlag til å foreta konklusjoner om yrkesetisk praksis i slike saker. Vi finner det også svært betenkelig, ut fra et yrkesetisk synspunkt, at tidligere medlem av yrkesetisk råd uttaler seg om konkrete saker rådet har behandlet, til media. Hvordan skal våre medlemmer kunne ha tillit til yrkesetisk råd hvis de risikerer i å bli hengt ut i media? Vi antok at medlemmer i yrkesetisk råd hadde taushetsplikt om enkeltsaker som behandles både under perioden de er valgt og spesielt når de har trådt ut av vervet.

Når dette er sagt vil vi også nevne at vi er kjent med at dagens yrkesetiske råd ikke har behandlet denne konkrete saken som Fontene har skrevet om. I tillegg er vi kjent med at det arbeides med å utarbeide nye retningslinjer for behandling av klagesaker i yrkesetiskråd som en oppfølging av det blant andre FO Trøndelag tok opp på landsmøtet i 2019.

– Yrkesetikk kreves mer enn noen gang, fordi det strammer seg til i velferdstjenestene

Som oppfølging av den konkrete saken i Fontene har vi ikke konkludert fra vårt ståsted hva vi skal gjøre videre. Om vi skal klage Fontene inn for Pressens faglige utvalg for brudd på god presseskikk og om vi vil sende inn klage på tidligere medlem til Yrkesetisk råd for manglende yrkesetisk vurdering, med tanke på ivaretakelse av den svakeste parten i denne saken, nemlig barnet det handler om.

Vi vil avslutningsvis igjen gjenta at vi er for fokus og diskusjon på fagutøvelse og et kritisk yrkesetisk blikk, både i Fontene og i yrkesetisk råd og i dialog mellom ulike parter i feltet. Vi ønsker også at det skal være rom for å peke på uheldige sider ved yrkesutøvelsen vår. Dette er en styrke for oss, men det må skje på en slik måte at vi i fellesskap kan utvikle god praksis og veilede hverandre på en hensiktsmessig måte. Bare på den måten kan vi ble enda bedre og gi menneskene vi møter gjennom vår yrkesutøvelse gode tjenestetilbud. Vi ønsker å både ha Fontene og yrkesetisk råd med på laget i å få de beste barnevernsarbeiderne vi kan få. Men da må vi ha en helt annen dialog en det Fontenes artikkel representer.

Flere saker

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

Hanna Skotheim

Får beholde psykiatrisk døgnenhet: – Pasientene er lettet

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det