Profesjonene er garantister for at barns rettigheter ivaretas og for at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes i samfunnet, skriver Marit Selfors Isaksen og Christian Wiik Kynsveen i dette innlegget.

Profesjonene er garantister for at barns rettigheter ivaretas og for at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes i samfunnet, skriver Marit Selfors Isaksen og Christian Wiik Kynsveen i dette innlegget.

Colourbox

Gratulerer med dagen alle barnevernspedagoger og vernepleiere!

I dag er dagen da du kan gi disse nøkkelpersonene i velferdstjenestene litt ekstra oppmerksomhet.
02.10.2019
12:10
02.10.2019 12:10

2. oktober hvert år markerer sosialpedagoger over hele verden den internasjonale sosialpedagogdagen. I Norge er det barnevernspedagoger og vernepleiere som er sosialpedagoger.

Vi har nettopp lagt bak oss et kommunevalg, og mange engasjerte lokalpolitikere er i disse dager i ferd med å utvikle den gode velferdspolitikken de lovte sine innbyggere i valgkampen. For å vite hva kommunens innbyggere trenger og for å gjennomføre oppgavene med høy kvalitet, trengs det gode fagfolk. Mange av disse fagfolkene er barnevernspedagoger og vernepleiere. I Norge arbeider mange tusen barnevernspedagoger og vernepleiere for inkludering og sosial rettferdighet og for å gjøre livet bedre for barn og voksne som av ulike grunner har det vanskelig. Fagfolk som sier ifra hvor skoen trykker og som hver dag utfører disse oppgavene. Dette er stolte ansatte som er glad i jobben sin og som fortjener oppmerksomhet. I dag er dagen da du kan gi disse nøkkelpersonene i velferdstjenestene litt ekstra oppmerksomhet.

Mange barnevernspedagoger og vernepleiere står daglig i krevende situasjoner i møte med mennesker som har det vanskelig. Ofte med for lite ressurser. De mangler ofte gode og riktige tiltak, de har for lite eller ikke riktig kvalifisert bemanning. De finnes i barnevernet, i skolen, på institusjoner, i kommunene, i psykisk helsearbeid, i arbeid med mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, i rusomsorg, i kriminalomsorg. De er over alt, og du trenger ikke lete lenge før du finner en du kan gi litt ekstra oppmerksomhet til i dag.

FNs barnekonvensjon og FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne er viktige utgangspunkt for arbeidet som barnevernspedagoger og vernepleiere gjør. Profesjonene er garantister for at barns rettigheter ivaretas og for at personer med nedsatt funksjonsevne inkluderes i samfunnet.

Fellesorganisasjonen (FO) ønsker alle barnevernspedagoger og vernepleiere til lykke med dagen. Som fagforening og profesjonsforbund understreker vi at medarbeidere innen våre profesjoner har den kompetansen som trengs, både til å fortelle myndighetene hva som skal til for å bygge gode oppvekstmiljø og for å sørge for at mennesker i vanskelige livssituasjoner får den hjelpen og tilretteleggingen de trenger.

Bruk dagen til å gjøre stas på alle barnevernspedagogene og vernepleierne. Det fortjener de!

02.10.2019
12:10
02.10.2019 12:10