JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
FO er kritisk til de nye kommunale rådgivende rusenhetene som ble vedtatt selv om rusreformen ble nedstemt, skriver Hanne Glemmestad.

FO er kritisk til de nye kommunale rådgivende rusenhetene som ble vedtatt selv om rusreformen ble nedstemt, skriver Hanne Glemmestad.

Hanna Skotheim

– Rusfaglig rådgivning bør baseres på en tillitsfull og hjelpende relasjon

Da stortinget stemte ned rusreformen valgte FO i stedet å arbeide videre med å påvirke innhold i alternativet. Der er det mye å ta tak i, skriver FOs Hanne Glemmestad.
19.12.2022
11:49
19.12.2022 12:14

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til Fontene her.

Sosionom Tore Mangseth spør i et debattinnlegg i Fontene 24. november hvor FO er i rusdebatten. Han mener FO bør bruke utestemme og jobbe for å få gjennomslag for rusreformen som ble fremmet av Solberg-regjeringen. Ruspolitikk ligger sosialarbeidernes hjerte nært. Det er bra Mangseth maner både FO spesielt og sosialarbeidere generelt til å ta til orde for en human ruspolitikk med fokus på hjelp, ikke straff. Det gjør vi da også.

Som Mangseth selv påpeker var FO en sterk pådriver for rusreformforslaget som ble lagt fram av den forrige regjeringen i 2021. Dessverre ble forslaget nedstemt av flertallet på Stortinget. Støre-regjeringen har i stedet bebudet en forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet. FO har allerede vært i dialog med politikere både i regjering og storting for å påvirke innretningen på det nye reformforslaget som skal legges fram i 2023. Det er viktig at forslagene som legges fram for å styrke forebygging og behandling på rusfeltet bygges på kunnskapsbaserte, humane og helhetlige perspektiver.  

FO har ikke tro på straff som virkemiddel i møte med mennesker som sliter med rusproblemer. Derfor er vi også kritiske til de nye kommunale rådgivende rusenhetene som ble vedtatt iverksatt selv om rusreformen ble nedstemt. Enhetene skal ta imot personer som ilegges oppmøteplikt for enheten som vilkår for betinget påtaleunnlatelse i saker som handler om bruk og besittelse av narkotika. Plikten til å møte for enhetene og eventuell ruskontroll er knyttet til lovbrudd og er regulert av strafferetten. At rusenhetene inngår i samfunnets strafferegime rundt besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, gjør at vi er tilbakeholdne med å anbefale at sosialarbeidere deltar i dette arbeidet. Vi har tvert imot tro på at rusfaglig rådgivning bør baseres på en tillitsfull og hjelpende relasjon, og ikke med trusler om «ris bak speilet». 

Realiteten er med andre ord at rusreformen som Mangseth sikter til, er stemt ned av stortinget. Slik den politiske situasjonen er nå, er det ikke flertall for det opprinnelige forslaget fra rusreformutvalget. Da stortinget stemte ned reformen valgte FO i stedet å arbeide videre med å påvirke innhold i alternativet, som er den varslede forebyggings- og behandlingsreformen. Og der er det mye å ta tak i, blant annet manglende sosialfaglig fokus i rusbehandling og det faktum at det ikke er lovfestet med oppsøkende sosialt arbeid i kommunene. FO har med andre ord ikke endret politikk, men vi har valgt å arbeide videre med det som er viktigst for oss: at tjenestene som gis, enten det er forebyggende eller behandlende tjenester, er så gode og helhetlige som mulig. 

19.12.2022
11:49
19.12.2022 12:14