Dårlig tid, dårlig råd, dårlig rykte

34 prosent av britiske sosialarbeidere vurderer å slutte på grunn av harde kutt i offentlig sektor. Det viser en medlemsundersøkelse Det britiske sosialarbeiderforbundet har foretatt.
16.01.2013
11:11
16.12.2013 21:29

Når Fontene besøker det britiske sosialarbeiderforbundet (BASW) er den store snakkisen en fersk «storyline» i såpen Eastenders (Østkantfolk), der en sosialarbeider tar barnet fra en tenåringsmor basert på kriterier forbundet mener er i beste fall fiktive.

Forbundet har kritisert BBC for tendensiøs framstilling, som svekker omdømmet til et allerede hardt presset fagfelt. «Østkantfolks slurvete framstilling av en hel yrkesgruppe har gjort en vanskelig jobb enda vanskeligere», het det i uttalelsen fra fungerende leder Bridget Robb.

Liv i fare

Hvor vanskelig jobben er, kommer klart fram i svarene som er avgitt i forbundets undersøkelse. Den er riktignok basert på frivillig respons, og dermed tallmessig uvitenskapelig, men tendensene er tydelige. Av de 1100 medlemmene som har svart, mener 77 prosent at saksmengden er uhåndterlig.

«Gruppen jeg jobber i for tiden har så stor saksmengde at det gjør barnevernsarbeidet uforsvarlig,» sier et medlem i undersøkelsen.

Hele 88 prosent av dem som har svart mener at kuttene i tjenestene kan sette liv i fare.

Taushet

Engelske sosialarbeidere er pålagt en streng taushetsplikt, som innebærer at de i praksis er forbudt å uttale seg til media. En lengre prosess med avsporinger og hemmelig opptakssted måtte til for å få en sosialarbeider til å rope varsku på BBC om at kuttene i sektoren kunne føre til tragedier.

I medlemsundersøkelsen svarer 46 prosent at de er redde for å si fra internt i frykt for represalier.

Papirarbeid og dovask

Kommunalt ansatte sosialarbeidere har hatt lønnsfrys i tre år. I tillegg kuttes det i stillinger. Førstelinjetjenestene innen sosialt arbeid blir riktignok i stor grad spart, men det hjelper lite når sosialarbeiderne må påta seg oppgaver andre gjorde tidligere.

«Vi må gjøre flere administrative oppgaver etter at den administrative staben ble kutte med 50 prosent,» forteller et medlem. Et annet sier at «På vår arbeidsplass har vi ikke lenger renholdere, så vi må støvsuge og vaske doene.»

Parlamentsgruppe

BASW har presentert undersøkelsen for den tverrpolitiske parlamentsgruppen for sosialt arbeid, som er uformell og uten lovpålagt mandat, og bedt den foreta en bred undersøkelse om emnet.

De direkte kravene til myndighetene er å få fylt opp de administrative stillingene, slik at sosialarbeiderne kan drive sosialt arbeid, og å oppheve lønnsfrysen.

«Det kan ikke fortsette på denne måten. Vi ber politiske ledere i alle de fire delene av Storbritannia om å gjøre noe umiddelbart,» het det fra BASW-leder Fran Fuller da undersøkelsen ble offentliggjort.

Har ca 14 000 medlemmer

Startet i 2011 eget fagforbund, Social Workers Union (SWU), som kan hjelpe medlemmer i konflikter med arbeidsgivere

SWU har ikke forhandlingsrett. Den tilligger Unison, som også organiserer sosialarbeidere, og er medlem av britisk LO (TUC). Unison har ca. 1,3 millioner medlemmer.

16.01.2013
11:11
16.12.2013 21:29

Startet i 2011 eget fagforbund, Social Workers Union (SWU), som kan hjelpe medlemmer i konflikter med arbeidsgivere

SWU har ikke forhandlingsrett. Den tilligger Unison, som også organiserer sosialarbeidere, og er medlem av britisk LO (TUC). Unison har ca. 1,3 millioner medlemmer.