Dårlig effekt av pisk

Danskene forsøker seg med økonomisk kvelertak på familier med ektefeller som er uten arbeid og mottar såkalt kontanthjelp, som er en kommunal ytelse. Hensikten er å piske folk inn i arbeidslivet. Men en ny rapport viser at bare to prosent av 8500 kontanthjelpsmottakere kom i arbeid etter at den nye ordningen trådte i kraft første april.
19.09.2007
13:45
16.12.2013 02:17

– Her har vi ennå en gang en undersøkelse som viser at økonomisk pisk ikke virker. En suksessrate på to prosent i arbeid er vel for pokker lavt nok til at selv regjeringen kan se fiaskoen? sier nestleder Bettina Post i Dansk Socialrådgiverforening. Hun sikter til en nylig gjennomført undersøkelse av effekten av å sende ut 8500 varsler om at familien ville få halvert sin inntekt fordi den ene av ektefellene ikke hadde arbeidet nok de siste tolv månedene. Undersøkelsen omfattet 94 kommuner og ble gjennomført av Ankestyrelsen.

Bare 385 av de 8500 som mottok varselet endte med å få redusert stønaden. De aller fleste fikk utsettelse. 23 prosent hadde fått uførepensjon. 13 prosent hadde likevel arbeidet nok, eller de var blitt skilt og kom ikke lenger inn under regelen.

Færre enn fryktet

Bettina Post sier: – Vi kan i første omgang glede oss over at færre enn vi fryktet har blitt rammet av innskrenkingen. Men det er vanskelig å leve med at nesten 400 familier med et ukjent antall barn har fått halvert inntekten, til et nivå som er det halve av det minimum vi har satt for andre dansker på kontanthjelp. Hun mener danskene bare har sett toppen av isfjellet.

19.09.2007
13:45
16.12.2013 02:17