Bufetat slipper millionsluk på Eidsvoll

Statens barnevern slipper likevel unna leiekontrakten på Eidsvoll omsorgssenter, og en utgift på over 100 millioner kroner til bygg som står tomme.
01.03.2013
12:11
16.12.2013 21:57

Etter at Fontene avdekket Bufetat øst sitt millionsluk på nedlagte Eidsvoll omsorgssenter, har Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) pålagt Statsbygg å oppheve leiekontrakten.

Statsbygg ba sin eier, FAD, om en avklaring av leietvisten i et brev allerede 31. mai i fjor. Svaret er datert først ni måneder senere, den 22. februar i år, ifølge Dagbladet. Det var bare sju dager etter at Fontene spurte ut Statsbygg og Bufetat øst om husleiekrangelen, og to dager etter at vi leverte saken til vårt trykkeri.

Det betyr at Bufetat øst slipper å kaste bort godt over 100 millioner kroner på bygg som sannsynligvis ville stått tomme fra senteret stengte dørene sist vinter og fram til leiekontrakten utløper i 2028.

Impulsiv utbygging

– Jeg er kjempefornøyd med at den formen for sløseri stoppes. Selv om de innsparte leieutgiftene er et spytt i havet og ikke redder ressursmangelen i barnevernet, så handler dette om prinsipper, sier Ellen Galaasen, medlem av arbeidsutvalget og leder for seksjonsrådet for barnevernpedagoger i FO.

I etterkant bør det komme en kritisk diskusjon på hvordan man bygger og dimensjonerer barneverninstitusjoner, etterlyser hun.

– Det er ikke unikt i denne saken at man satser veldig høyt på ett område, før man etter tre-fire år finner ut at man skal gjøre noe nytt og raserer de fagmiljøene som har rukket å bygge seg opp, sier Galaasen.

– Her mangler den overordna strategiske analysen om hvordan vi skal satse på barnevern inn i framtiden. Det må bygge på tanken at når vi bygger opp, så må det kunne stå seg i 20 år.

2360 kvadrat til leie

Inntil i går sto utleier Statsbygg fast på at Bufetat øst skulle punge ut. Statsbygg brukte over 70 millioner kroner på å bygge omsorgssenteret spesialkonstruert for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Ifølge kilder Fontene har snakket med, er byggene ikke egnet til å huse norske barn under barnevernets omsorg. Disse anses å ha et eskalert atferdsnivå sammenliknet med asylbarna. Senteret på Eidsvoll anses som for stort og uoversiktlig til å drive vanlig barnevern.

Nå må Statsbygg se seg om etter en annen leietaker som kan dekke investeringen på totalt 2360 kvadratmeter spesialkonstruert bygningsmasse.

01.03.2013
12:11
16.12.2013 21:57