Brudd i Oslo

Det er brudd i forhandlingene også med Oslo kommune. Rigmor Hogstad, som leder FO Oslo, sier at det ikke var grunnlag for å fortsette forhandlingene.
01.05.2008
13:45
16.12.2013 05:02

Bruddet kom midt på dagen i går. – Tilbudet på 5.6 prosent er rett og slett ikke noe tilbud, og det har ikke vært reelle forhandlinger. Dette er et spill, og det spilles veldig dårlig for tiden, sier en oppgitt Hogstad. FO har også reagert på innretningen på tilbudet fra Oslo kommune. Kommunen vil ha mesteparten til lokale forhandlinger, noe som er i strid med FOs ønsker. Visse yrkesgrupper og etater skal ha helt lokal lønnsfastsetting. Plan- og bygningsetaten ønsker å trekke ut arkitekter og sivilingeniører og fastsette deres lønn lokalt. Det innebærer at disse gruppene skal tas helt ut av det vanlige lønnssystemet i Oslo kommune. FO Oslo ser på dette som et angrep på den kollektive avtalen i Oslo. – Med tanke på dommen i Harstad som slo fast at det var i strid med likestillingsloven å gi ulik lønn til sykepleiere og ingeniører, stiller vi også spørsmål ved om lovligheten i dette, sier Rigmor Hogstad.

Hogastad understreker at FO Oslo i mange år har fremmet krav om å gå igjennom lønnssystemet på nytt og eventuelt lage et nytt system, noe kommunen ikke har ønsket.

Når det gjelder AFP vil resultatet i Oslo avhenge av resultatene i andre deler av offentlig sektor.

01.05.2008
13:45
16.12.2013 05:02