Blå bølge i rusmiljøet

Fremskrittspartiet har gått rett hjem blant selgerne av =Oslo.
20.08.2013
12:48
16.12.2013 23:32

mia.paulsen@lomedia.no

I distribusjonslokalet i Oslo Sentrum står det en provisorisk stemmeurne slik at selgerne kan delta i prøvevalg. Ikke alle i rusmiljøet får stemt i det faktiske valget. Har du ikke identitetspapirer og fast adresse, har du heller ikke stemmerett, forteller miljøarbeider Camilla Svingen. Tidligere har SV stått sterkt blant de som selger =Oslo, forteller hun. Men alle Fontene møter denne dagen satser blått.

En undersøkelse som Opinion har utført for Fontene viser at 43 prosent av velgerne mener høstens stortingsvalg vil ha betydning for fattige og andre utsatte grupper.

Blant de som tjener under 100 000 kroner, svarer hele 61 prosent at det vil ha betydning.

Valgforsker Bernt Aardal sier at fattigdom er et tema som i liten grad dukker opp når man spør velgerne hva som er viktig når de velger parti. Han mener fattigdom har fått stor oppmerksomhet i media, og at det derfor er et paradoks at så få velgere er opptatt av temaet.

Men hos =Oslo er meningene mange. Og blå.

Sans for Sandberg og Jensen

=Osloselger Borge Andersen, som sier han er pluss/minus 50 år, har bestemt seg: Til tross for at han alltid har stemt rødgrønt, vil han i år stemme på Frp. Det har gjort inntrykk på ham at Frps Per Sandberg valgte seg =Osloselger Christer Modin til TV-programmet Prøv mitt liv. Dessuten har Siv Jensen vært hos =Oslo flere ganger, oftest uten presse på slep, forteller han. Han synes hun er empatisk.

– De rødgrønne lovet at vi skulle bli kvitt fattigdommen, men det har aldri vært verre. Dessuten må vi få flere og bedre boliger, både til boligløse, andre svakstilte og studenter, sier han.

Også skole og eldreomsorg er saker han gjerne lar seg engasjere av. Og borgerlønn. Alle bør ha rett på samme beløp, det har vi råd til, synes han.

Vil skrive til Europa-rådet

Andersen mener noe er galt med kriminalpolitikken, og spør om Nav virkelig kan inndrive bøter på vegne av justismyndigheten.

Han fikk 10 000 kroner i bot, men har ikke vedtatt boten.

– Vanligvis får du en bot, subsidiært fengsel. Men vi får ikke anledning til å gå i fengsel i stedet for å betale boten. I stedet blir den trukket av utbetalingen fra Nav, sier han.

Andersen vil skrive brev til Europa-rådet om saken.

Også ruspolitikken er han oppgitt over.

– De rødgrønne har bløffet oss, sier han og ramser opp rusbehandlingsinstitusjoner som er nedlagt. Både akutt og langtidsbehandling.

Velger å bo ute

Rune Kværsø (51) skal ikke stemme. Han er uten bolig, og bærer en tung sekk på ryggen.

– Jeg betaler ikke 4000 kroner for et rom hvor det er søppel og sprøytespisser, og folk raner deg mens du sover. Bare når det er kaldt om vinteren.

Kværsø vil ikke fotograferes av Fontene:

– Jeg ser for jævlig ut.

Han vil ha utdeling av gratis medisin, heroin, til gamle knarkere. Subutex og metadon er ikke bra for helsa. Du mister tennene av dem, har han erfart.

Behov for endring

Per Einar Svendsen (43) vil stemme FrP eller Høyre. De rødgrønne har holdt på lenge nok, synes han.

Nylig hadde han jobb på et hotell, men mistet den da arbeidsgiveren oppdaget at han gikk på subutex. Han støtter høyresidas idé om flere midlertidige ansettelser.

Nå trenger han jobb og bolig. Helst jobb først. Og en bedre boligpolitikk står høyt på ønskelista.

– Oslo er den hovedstaden som vokser fortest i Europa. Det må bygges flere boliger. Folk i lavlønnsyrker har ikke råd til bolig, sier han.

Om det blir rødgrønt eller blått spiller egentlig ikke noen stor rolle, mener Svendsen.

– Blått betyr litt mer satsing på privat sektor, men ellers bare små justeringer. Ingen katastrofe om det blir rein Frp-regjering, sier Per Einar Svendsen.

20.08.2013
12:48
16.12.2013 23:32