JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lars for gammel for Nav

61 år gamle Lars Valderhaug fikk ikke jobb på Nav Smøla. Etaten som skal få folk i arbeid er nå dømt for aldersdiskriminering.
14.12.2010
12:38
16.12.2013 14:54

Våren 2008 søkte Nav Smøla trygd/arbeid etter en førstekonsulent. Hovedoppgaven i stillingen er oppfølging av sykmeldte, for å få dem i arbeid og aktivitet.

Sosionom Lars Valderhaug, som den gangen var 61 år, mente at han var godt skodd for jobben.

Jeg har jobbet 19 år innen feltet, og har vært helse- og sosialsjef i ni år. Jeg ble ikke en gang kalt inn til intervju, forteller Valderhaug.

Får oppreisning

Valderhaug ble forbannet, og søkte hjelp hos FO.

18. november dømte Nordmøre Tingsrett NAV for aldersdiskriminering. Etaten må betale Valderhaug 125 000 kroner i erstatning. I tillegg må de betale 81 010 kroner i saksomkostninger.

Dommen viser at det er dyrt å diskriminere søkere på grunn av alder. Det spesielle i saken er at det er etaten som skal sørge for at utsatte grupper skal komme inn i arbeidslivet som er dømt, sier advokat Jan Arild Vikan ved LOs juridiske kontor i Region Midt-Norge.

Han mener saken skaper presedens.

Rettshistorisk milepæl

Valderhaug takker FO for seieren, og innrømmer at saken har vært belastende.

– Saken ble viktig for meg, og jeg fant at jeg ikke kunne akseptere det. Men jeg hadde ikke våget å gå til søksmål uten å ha FO i ryggen. Det hadde vært for risikabelt, spesielt økonomisk, sier Valderhaug.

Fagkonsulent Svein Woldsund tror mange utestenges fra arbeidslivet på grunn av alder.

– Men vi har ikke hatt mange saker, folk orker ikke gå videre, den personlige belastningen er for stor. Det er første gang staten dømmes for aldersdiskriminering, derfor er dommen viktig, sier Woldsund.

Han berømmer Valderhaug som har orket å stå løpet ut.

– Det er mye prestisje som står på spill for etaten, og det blir en stor belastning for den enkelte. Dommen vil gjøre det lettere for andre å nå fram, mener Woldsund.

Best kvalifisert

Ni personer søkte jobben, åtte kvinner og Valderhaug. Han var den eneste sosionomen. Fire kandidater ble innkalt til intervju, blant annet to sykepleiere. I ansettelsesprosessen finner NAV ut at sykepleier er rett kompetanse for jobben, til tross for at det ikke er spesifisert i utlysningsteksten.

– Ingen av de andre kandidatene er i nærheten av meg når det gjelder kvalifikasjoner for jobben. Det mener også retten, hevder Valderhaug.

Advokat Vikan er enig.

Det er et forvaltningsprinsipp å innkalle de som er best kvalifiserte søkerne. I dette tilfellet valgte de å overse dette prinsippet, sier Vikan.

Valgt bort

Navs vitner sa i retten at Valderhaugs yrkespraksis som sosionom lå for langt tilbake i tid, og at han ikke var oppdatert på fagområdet.

Retten understreket i sin oppsummering at representantene fra Nav ikke hadde gjort noe forsøk på å finne ut om Valderhaug var oppdatert på sitt fagområde.

Nav-leder Bente Width Berg, som var på vei inn i jobben da prosessen pågikk, forklarte i retten at hun ikke hadde lest søknadene da hun anbefalte hvilke søkere som skulle kalles inn til intervju.

Retten fant dette overraskende ut fra rollen hun hadde i ansettelsesprosessen. Hun kjente imidlertid alderen på søkerne. Retten konkluderer: «Retten ser ingen andre grunner enn Valderhaugs høye alder som årsak til at han falt utenfor.»

Holdt tilbake informasjon

Valderhaug var tidlig i prosessen i kontakt med de ansvarlige for tilsettingsprosessen for å få informasjon. 20. april ba han om å få tilsendt utvidede søkerlisten, som han etter purringer fikk 30. april. Da var intervjuene startet. Han fikk ikke vite hvem som var innkalt til intervju, noe som strider mot god forvaltningsskikk.

9. mai fikk han vite hvem som var innkalt. Etter flere purringer fikk Valderhaug 20. mai en e-post med beskjed om å henvende seg til hovedkontoret i Molde for å få begrunnelsen for hvorfor han ikke var innkalt til intervju. Åtte dager senere fikk han informasjon om at Nav-kontoret ønsket en medarbeider med sykepleierutdanning.

Retten beskriver Navs håndtering av saken fram til ansettelsen som noe uryddig, og mener dette kan henge sammen med at Nav ikke ønsket å referere den egentlige årsak for sitt valg.

Innrømmer ikke skyld

Ankefristen for dommen er 20. desember. Borghild Lie Hjellnes, som leder NAV Møre og Romsdal vil ikke kommentere dommen, og de vet ikke om de kommer til å anke.

– Vi vil bruke tiden til å vurdere hva vi vil gjøre videre sammen med vår advokat, sier Lie Hjellnes.

Forut for hovedforhandlingene tilbød NAV Valderhaug en oppreisning på 100 000 kroner.

Dere tilbød Valderhaug en erstatning på 100 000 kroner, det betyr vel at dere mener han har en god sak?

– Det tilbudet handlet ikke om sakens dom, det gikk på at vi brukte lang tid på å svare ham.

Så en måneds behandlingstid berettiger til 100 000 kroner i erstatning fra NAV?

– Nei. Vi har ikke innrømmet skyld, det er viktig å påpeke, sier Lie Hjellnes.

14.12.2010
12:38
16.12.2013 14:54