Ny stemme

Velferdsarbeider Tone Halvorsen utgjør en hel delegasjon på denne FO-kongressen. Foreløpig med tale- og forslagsrett.
25.11.2010
18:51
16.12.2013 14:44

mia.paulsen@lomedia.no

Hennes yrkesfelle Linda Hye måtte melde avbud fra kongressen pågrunn av sykdom. Dermed forvalter Tone Halvorsen (34) stemmen til velferdsarbeiderne alene denne gang.

— Helt siden kongressinnkallingen kom, har vi diskutert hvilken status vi kom til å få og om det ville være mulighet for å reise forslag. Det fikk vi først svar på i dag, da kongressen ga meg tale- og forslagsrett, forteller hun.

Krevende

Halvorsen opplever det som krevende å holde følge med debatten om prinsipprogrammet blant tale- og debattrengte FOere, og har ikke tatt stilling til om hun vil ta ordet til debatten. Og når skal hun eventuelt be om ordet, når så mange temaer er oppe i luften samtidig?

Halvorsen arbeider med kvalifiseringsprogrammet gjennom Kristiansand arbeid og trygd. Hun er opptatt av å ivareta fellesskapet FOere imellom på sin egen arbeidsarena.

— Jeg er ansatt i staten, men jobber sammen med FOere som er kommunalt ansatt. Vi jobber i samme felt og har de samme brukerne. Jeg synes vi utfyller hverandre godt. Jeg lærer mye av mine sosialarbeider-kolleger i kommunen. Samtidig synes jeg at min fagbakgrunn gir et perspektiv i forhold til arbeid og samfunn. Det er spennende med forskjellige fagbakgrunner. Hvis noe splitter oss, er det ikke faget, sier hun

Ung yrkesgruppe

Det var på FO-kongressen for fire år siden at FO bestemte seg for å gi plass i fellesskapet for velferdsarbeiderne, og allerede da møtte de med tale- og forslagsrett. Tone Halvorsen tilhører et av de første kullene av bachelor i arbeids- og velferdsforvaltning, og ble uteksaminert i 2007.

— Vi velferdsarbeidere er godt representert her i forhold til hvor stor andel vi utgjør av medlemmene. Vi jobber videre for å gjøre oss synlige og finne ut hvilke organer vi trenger å delta i. Det kommer etter hvert, sier hun.

25.11.2010
18:51
16.12.2013 14:44