JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kutt ble til økning

Ungdomskonsulent Øystein Bryde i Lillehammer brukte avisa og meldte fra om at planlagte kutt i ungdomssektoren var uakseptable. Han ble hørt.
23.11.2010
14:02
16.12.2013 14:41

mia.paulsen@lomedia.no

Hans offentliggjøring førte til at administrasjonen trakk forslaget om å kutte 0,5 millioner og i stedet økte innsatsen til barn og unges fritidsaktiviteter med 0,5 millioner kroner.

— Fortsatt trengs det 1,5 millioner for at kommunen skal komme opp på gjennomsnittsnivå, og jeg håper politikerne bevilger disse pengene når de ser hvordan rådmannsgruppa endret syn, sier Bryde.

<<Sist — igjen?>>

Det var april, og administrasjonen hadde atter en gang foreslått å spare penger ved å kutte i barne- og ungdomsarbeid. Det var ikke første gang, og etter ti år satte barnevernpedagogen foten ned.

-Skal barn og ungdom komme sist igjen? spurte Bryde over en helside i lokalavisa Gudbrandsdalen Dagningen.

Bruker mindre

— Forebyggende barne- og ungdomsarbeid har vært nedprioritert i Lillehammer i mange år, og jeg hadde tatt det opp ved flere anledninger. Vi bruker mindre enn andre Mjøs-kommuner både på fritidsaktivitater for barn og unge og på inkluderingsarbeid med barn fra minoritetsfamilier, sier Øystein Bryde. Han viser til klare tall i Kostra-statistikken hvor Lillehammer ligger godt under nabokommunene.

Lite kriminalitet

Kanskje er noe av grunnen til den lave prioriteringen at Lillehammer har hatt lite vinnings- og voldskriminalitet blant unge. Men mangel på tilbud går ofte mest utover de som allerede har det vanskelig. De stille, som ikke synes, mener Bryde. Og dessuten har Lillehammer få arenaer hvor man har mulighet til å finne dem som trenger hjelp og støtte. Dermed blir problemene enda mer usynlige.

Det kan ikke Lillehammer være bekjent av, mener Øystein Bryde.

— Må rekruttere aktivt

— Det er viktig å jobbe med fritidsaktiviteter og aktiv inkludering av barn fra etniske minoritetsfamilier, slik flere av de andre kommunene gjør. Hvilke nettverk du får, betyr mye for dine muligheter i framtida. Da spiller organisasjoner og fritidsaktiviteter en viktig rolle. Men enkelte minoritetsfamilier er lite vant med det, og vi må rekruttere aktivt, sier Bryde.

— Dette var blant annet et forsvar for din egen jobb som ungdomskonsulent?

— Ja, men jeg selv ville nok ikke ha mistet jobben. Det viktige er ikke jobben min, men mangel på tjenester, sier Øystein Bryde.

Upopulært

Utspillet var ikke populært i hans egen avdeling, selv om de ville ha blitt rammet av kuttene. Bryde hadde sendt kopi av debattinnlegget til nærmeste overordnede, og ble innkalt til møte hvor også kommunalsjefen var til stede.

—De sa at dette ikke var noe de hadde ønsket at jeg gjorde, men at det var et ryddig innlegg. Jeg synes de tok det på en grei måte.

Tatt opp flere ganger

Øystein Bryde mener det har vært en fordel at han kunne dokumentere å ha tatt opp saken mange ganger med rådmannsgruppa før han gikk ut offentlig. Dessuten var det viktig å ikke henge ut enkeltpersoner i administrasjonen.

— Men jeg ble overrasket over at de var negative på min egen avdeling, og det var tøft å bli sett skjevt på der. Desto mer oppløftende var den støtten jeg fikk fra andre, sier Øystein Bryde.

Oppmuntring

Han forteller at det kom oppmuntring fra både kolleger og brukere. Også FO Oppland, hvor han er organisert, sendte blomster og rosende ord. De skrev også et avisinnlegg. Det betydde mye for ham.

Øystein Bryde mener det er viktig for de demokratiske prosessene at ansatte har anledning til å si fra når det er mangler ved tjenestene, særlig slike tjenester hvor brukerne kan ha problemer med å bli hørt.

Nådde ikke fram

— I vårt tilfelle kan det se ut som om kunnskapen om manglene ved tjenestene ikke var nådd fram til politikerne. Da er det udemokratisk å ikke gjøre noe, mener Øystein Bryde.

Som FO-medlem mener Øystein Bryde det er viktig at FO setter i gang et prosjekt for å mobilisere uredde stemmer om svikt i tjenestene.

— Forsiktige

— Vi er for forsiktige med å ta debatter offentlig. Mange opplever kanskje at de ikke har tid til å sette seg inn i sakene. Jeg har vært så heldig å ha 50 prosent permisjon i forbindelse med mitt master-studium.

— Hvordan blir man en modig stemme?

Interesserte studenter

— Det hjelper med noen års erfaring og et godt miljø rundt seg. Dessuten bør utdanningene arbeide mer med dette. Selv ble jeg invitert til Høgskolen i Lillehammer etter dette, og studentene viste stor interesse, forteller Bryde.

Han minner om at barn og unge ifølge FNs barnekonvensjon har rett til meningsfylt aktivitet på fritiden, og at barnevernloven stiller krav om at alle kommuner skal jobbe forebyggende mot barn og ungdom. Dessuten skal ungdom høres i saker som gjelder dem.

— Jeg er glad for at FO er med i Ungdomslovalliansen, som arbeider for å sikre dette, sier Øystein Bryde.

FO ønsker å sette søkelys på svikt i velferdsstaten. På forbundets kongress, som starter i morgen, vil delegatene diskutere hvordan de kan mobilisere medlemmene til å bli uredde stemmer i denne kampanjen. Hensikten er å styrke velferdsstaten med utgangspunkt i FOs yrkesetiske retningslinjer, prinsipprogram og handlingsprogram. I forbindelse med Uredde stemmer har FO dessuten bedt Fafo utrede velferdspolitiske utfordringer under tittelen Nye velferdssignaler, som er en oppfølging av en tilsvarende utredning som ble presentert i 1994. Har det skjedd kvalitative endringer i velferdspolitikken de siste 15 åra? spør FO. Bakgrunnen er blant annet debatter om brukermedvirkning, arbeidslinja og New Public Management, og temaene som utredes spenner over stor deler av det velferdspolitiske området.

Forbundet har i mange år jobbet systematisk for å påvirke helse- og sosialpolitikken, og har blant annet utviklet et helse- og sosialpolitisk påvirkningskurs som inngår i verktøykassa for kampanjen.

I forbindelse med Uredde stemmer har FO dessuten bedt Fafo utrede velferdspolitiske utfordringer under tittelen Nye velferdssignaler, som er en oppfølging av en tilsvarende utredning som ble presentert i 1994. Har det skjedd kvalitative endringer i velferdspolitikken de siste 15 åra? spør FO. Bakgrunnen er blant annet debatter om brukermedvirkning, arbeidslinja og New Public Management, og temaene som utredes spenner over stor deler av det velferdspolitiske området.

23.11.2010
14:02
16.12.2013 14:41

FO ønsker å sette søkelys på svikt i velferdsstaten. På forbundets kongress, som starter i morgen, vil delegatene diskutere hvordan de kan mobilisere medlemmene til å bli uredde stemmer i denne kampanjen. Hensikten er å styrke velferdsstaten med utgangspunkt i FOs yrkesetiske retningslinjer, prinsipprogram og handlingsprogram. I forbindelse med Uredde stemmer har FO dessuten bedt Fafo utrede velferdspolitiske utfordringer under tittelen Nye velferdssignaler, som er en oppfølging av en tilsvarende utredning som ble presentert i 1994. Har det skjedd kvalitative endringer i velferdspolitikken de siste 15 åra? spør FO. Bakgrunnen er blant annet debatter om brukermedvirkning, arbeidslinja og New Public Management, og temaene som utredes spenner over stor deler av det velferdspolitiske området.

Forbundet har i mange år jobbet systematisk for å påvirke helse- og sosialpolitikken, og har blant annet utviklet et helse- og sosialpolitisk påvirkningskurs som inngår i verktøykassa for kampanjen.

I forbindelse med Uredde stemmer har FO dessuten bedt Fafo utrede velferdspolitiske utfordringer under tittelen Nye velferdssignaler, som er en oppfølging av en tilsvarende utredning som ble presentert i 1994. Har det skjedd kvalitative endringer i velferdspolitikken de siste 15 åra? spør FO. Bakgrunnen er blant annet debatter om brukermedvirkning, arbeidslinja og New Public Management, og temaene som utredes spenner over stor deler av det velferdspolitiske området.