JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Har skadet FOs rykte

Barnevernpedagogene har handlet i strid med FOs vedtekter og skadet forbundets rykte, mener flertallet i FO-ledelsen. – En urimelig påstand, hevder seksjonsrådsleder Kjetil A. Ostling.
21.05.2010
11:10
16.12.2013 13:20

solfrid.rod@lomedia.no

Både egne medlemmer, politikere og samarbeidspartnere er nå usikre på hvor FO står utdanningspolitisk, mener forbundsleder Randi Reese, 1. nestleder Siv Karin Kjøllmoen og 3. nestleder Mimmi Kvisvik.

Programstridig

Bakgrunnen er at seksjonsrådet for barnevernpedagoger (SRB) i 2008 vedtok å jobbe for en femårig barnevernpedagogutdanning. FOs utdanningspolitikk baserer seg på dagens utdanningsstruktur med treårig bachelor.

Seksjonsrådets vedtak er dermed i strid med FOs politikk, skriver arbeidsutvalgets flertall i saksframstillingen til neste landsstyremøte.

Svekker FO

Når en seksjon går bredt ut internt og eksternt med synspunkter som ikke er forankret i FOs vedtaksføre organer, svekkes FOs gjennomslagskraft, mener Reese, Kjøllmoen og Kvisvik.

I følge dem lurer nå medlemmer, fagfolk og politikere på om FO mener at du ikke er kvalifisert til å jobbe i barnevernet dersom du bare har en bachelor.

Der FO har fokus på å forbedre dårlige rammer for fagutøvelse, fokuserer SRB på utdanningenes og yrkesutøverens tilkortkommenhet, skriver flertallet. Og konkluderer med at barnevernpedagogene har skapt forvirring, og at det vil ta tid å gjenopprette tilliten hos politikere og samarbeidspartnere.

Kan ikke vedta politikk

Fontene har spurt forbundsleder Randi Reese om hvilke politikere som skal ha blitt forvirret over FOs politikk. Det ønsker hun ikke å svare på.

Reese er intervjuet i denne saken, men har trukket sine uttalelser. Flertallets syn er derfor framstilt på bakgrunn av sakspapirene.

Her heter det at seksjonsrådene har et særskilt ansvar for yrkesfag og utdanningspolitikk innenfor sine fagområder, men at det bare er kongressen, landsstyret og arbeidsutvalget som kan fatte vedtak om politikk.

Skal gi råd

«Seksjonsrådenes aktivitet framstår i vedtektene rettet inn mot å være rådgivende og gi innspill til de besluttende og utøvende organer i FO», skriver flertallet.

De mener at det bare er arbeidsutvalget (AU) som kan representere FO utad og at seksjonene ikke på selvstendig grunnlag kan sende høringssvar til instanser utenfor FO.

Undergraver autonomien

2. nestleder og leder for barnevernpedagogene, Kjetil A. Ostling, står bak et mindretallsforslag. Her hevder Ostling at flertallet i sin tolkning av vedtektene undergraver den autonomien seksjonsrådene er gitt av kongressen i spørsmål om utdanning og profesjonsutvikling.

Den autonomien er, etter SRBs syn, helt avgjørende for at FO skal være et profesjonsforbund.

Når det er så stor uenighet om vedtektene i AU, bør saken oversendes til kontrollkomiteen, mener Ostling.

Ubesvarte invitasjoner

FO-profesjonene jobber side om side på de fleste arbeidsplasser, og tett samarbeid mellom seksjonene er nødvendig for at FO skal oppnå resultater, understreker flertallet i AU. De tre mener SRB har drevet solospill, og understreker at det er det motsatte av samarbeid.

Ostling hevder derimot i sitt saksframlegg at seksjonsrådet gjennom hele kongressperioden har informert om sitt arbeid og invitert både forbundslederen og de andre seksjonsrådene til felles diskusjon, uten resultat.

AUs flertall utdyper ikke hvorfor invitasjonene ikke førte fram, men skriver at «Felles for disse initiativene fra SRB er at de har kommet etter at SRB har fattet vedtak om 5-årig utdannelse på masternivå og gjort dette kjent for omverdenen».

«For en organisasjon som organiserer sosialarbeidere kan det gi et dårlig signal om det legitimeres at all kommunikasjon skal opphøre mellom tillitsvalgte i en periode på mer enn to år, når det er uenighet i en sak», skriver Ostling.

– Urimelig

Påstanden om at SRB har skadet FOs rykte er umulig å vurdere når det ikke gjøres kjent hvilke politiske miljøer som omtales, skriver Ostling.

«En anklage rettet mot SRB om å ha forvoldt skade på FOs omdømme i politiske miljøer, er alvorlig. Da er det viktig at spørsmålet kan etterprøves. Når påstanden ikke fremstilles slik at den kan etterprøves, er det urimelig å fremme beskyldningen i en saksframstilling for landsstyret», heter det i nestlederens saksframstilling.

– Et partsinnlegg

Ostling mener saksframstillingen fra flertallet er så mangelfull og feilaktig at AU ikke burde fremme saken for landsstyret.

«For meg som 2. nestleder fremstår det klart at AU ikke har evnet å presentere en samlet, objektiv og helhetlig utredning», skriver Ostling i sin begrunnelse for å trekke saken. Han konkluderer med at saksframstillingen ikke er en nøytral utredning, men et partsinnlegg i en konflikt.

God tid til debatt

Da SRB lanserte sin utdanningspolitiske plattform i oktober 2008, hadde FO god tid til bred debatt før kongressen i 2010, påpeker Ostling. Åpne debatter om vedtekter og ny politikk i kongressperiodene er naturlig og nødvendig, mener han.

Ostling er intervjuet om SRBs handlemåte, men ønsker ikke å være den eneste fra ledelsen som svarer på spørsmål fra Fontene.

– Vi er på vei inn mot en kongress, som krever at organisasjonen er konsentrert og samlet om å utvikle FO videre. Formen denne landsstyresaken har fått, og det alvorlige innholdet, tror jeg ikke svarer til landsstyrets forventning og kan virke splittende. Vi i AU har ikke klart å finne en samlende og omforent måte å håndtere saken på. Det håper jeg vi i stedet får til i landsstyret. Når Reese nå har trukket sin kommenter til innholdet i saken, lar jeg også være. Så får vi ta den videre debatten i landsstyret, sier Ostling.

Leder i kontrollkomiteen, Thor Solheim, sier til Fontene at komiteen har behandlet saken. På prinsipielt grunnlag ønsker han ikke å uttale seg i forkant av landsstyrets debatt. Landsstyret skal diskutere saken 2. juni.

21.05.2010
11:10
16.12.2013 13:20