– Avhengig av privat barnevern

Ville barnevernet klart seg uten de private? Nei, mener Aleris Ungplan as.
10.05.2010
14:25
16.12.2013 13:16

edv@lomedia.no

«Uten private barnevernsaktører ville dagens barnevern brutt sammen», skriver Ungplan-sjef Erik Sandøy i en kronikk i VG søndag.

Utspillet kommer etter at regjeringen har varslet en utfasing av private aktører i barnevernet. «Stortinget har pålagt oss å redusere bruken av institusjoner. Det kan man vanskelig gjøre uten at institusjoner legges ned» uttalte avdelingsdirektør Eyvind Elgesem i Bufdir til Fontene tidligere i vår.

Nedgangen skal fortrinnsvis skje i bruken av private selskaper, opplyser Bufdir til Fontene.

— Ikke tillitsvekkende

Erik Sandøy er administrerende direktør i Aleris Ungplan as. Selskapet solgte i 2008 barneverntjenester for 289 millioner kroner. Det er dermed Norges største private aktør innen barnevern. Kundene er hovedsakelig de fem Bufetat-regionene.

Nå toner direktøren flagg mot barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV). Det er «ikke tillitvekkende» at Lysbakken uttrykker skepsis til omsorgstiltak i privat regi, ifølge Sandøy.

Han startet Ungplan allerede tidlig på 1990-tallet. I 2005 solgte han og medeierne virksomheten til det svenske Aleris-konsernet. Det er i dag et av de største private omsorgsselskapene i Europa.

— Forsvarlig avvikling

— Sandøy har rett i at en ikke kan avslutte samarbeidet med private tilbydere fra en dag til den neste. Da faller barnevernets andrelinjetilbud sammen, sier FOs 2. Nestleder Kjetil A. Ostling.

— Men hvis statens barnevern makter å gjøre to ting på en gang, nemlig å utvikle et mer robust offentlig barnevern før man reduserer i andre enden, så vil avviklingen være forsvarlig, mener Ostling.

Misforstått fosterhjemstro

BLD varsler mer bruk av fosterhjem og mindre bruk av institusjonsplasser. Et feilgrep, tror Ostling.

— Det er helt misforstått at barn som har behov for institusjonsplass er de samme som har behov for fosterhjemsplass. Det er helt riktig å jobbe for å rekruttere flere fosterhjem. Men det kan ikke komme som erstatning for institusjonsplasser. Det er to vidt forskjellige barnegrupper med vidt forskjellige behov.

— Vil det være behov for private institusjoner i framtiden?

— Ja, jeg tror private institusjoner vil være en del av det differensierte tilbudet og fungere som et spennende korreks til offentlige institusjoner, men omfanget av private aktører er i dag altfor stort.

Halvparten av institusjonsplassene driftes i dag av private selskaper og stiftelser.

– I de offentlige institusjonene vil det være et helt annet handlingsrom til å styre både den faglige utviklingen og de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det er gal bruk av penger i forhold til de som tar ut overskudd og ikke styrer pengene inn i virksomheten igjen, avslutter Ostling.

10.05.2010
14:25
16.12.2013 13:16