JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FO-er blir høyreleder

Hedmark Høyre valgte i helgen vernepleier Rune Øygarden som sin nye leder. Nedlegging av Bufetat og mer private tjenester er kampsakene for den erfarne FO-eren.
16.03.2010
09:42
16.12.2013 12:50

edv@lomedia.no

En litt uvant rolle for et aktivt medlem i Fellesorganisasjonen (FO), innrømmer Øygarden. Han har bakgrunn som yrkesfaglig ansvarlig for vernepleiere i Hedmark FO og har sittet i kontrollutvalget for fylkesavdelingen i forbundet.

Høyre fikk under 9 prosent av stemmene i Hedmark ved siste kommunevalg, Ap fikk 37 prosent. Likevel har høyrelederen store ambisjoner. Barnevern er en av hjertesakene.

– Det beste barnevernet skjer der ungene bor. Vi bør derfor styrke det kommunale barnevernet på bekostning av det statlige. Bufetat har tatt mye av kompetansen vekk fra kommunalt barnevern. Bufetat bør rett og slett legges ned, sier Øygarden til Fontene.

Rigid, systemorientert og regelorientert er merkelappene han setter på statens barnevern. Han vil flytte budsjettpengene over til kommunene isteden.

– For å opprette flere stillinger?

– Ikke nødvendigvis. Minst like viktig er at vi får mer penger til å kjøpe inn tjenester.

– Hvis kommunene får ansvaret for anbudsrundene, betyr ikke det mer byråkrati lokalt og flere stillinger?

– Jeg er ikke sikker på at det er nødvendig med mer byråkrati. Men bestillerkompetansen lokalt må økes, så vi må nok bruke noen ressurser på å styrke byråkratiet.

Oppover Østerdalen er avstandene så store at det blir lang vei til hjelp fra barnevernet, ifølge Øygarden. Da bør det bygges opp nye tilbud på steder som ligger imellom dagens. Øygarden ser for seg å fjerne fylkeskommunen og isteden opprette store såkalte basiskommuner.

Mer privat til utviklingshemmede

Også utviklingshemmede kan en med fordel kjøpe inn mer tjenester til, mener Øygarden. Spesielt plasser i dagaktiviteter og skole.

Lavt fungerende utviklingshemmede trenger mer spisskompetanse og større apparater enn små kommuner er i stand til å stable på beina, mener lederen i Hedmark Høyre.

– Med den kommunestrukturen vi har i dag, med mange små kommuner, vil en enkelt utagerende kunne knekke pleie- og omsorgsbudsjettet.

Han vil derfor åpne opp for tjenestetilbud utenfor hjemkommunen.

– Vi bør åpne for mer private tjenester til de mest ressurskrevende utagerende som har døgnkontinuerlig bemanning.

– Reform krever private løsninger

Fra 2012 skal Samhandlingsreformen rulles ut over kommunenorge. Da skal kommunehelsetjenestene ta over en del av tjenestetilbudet som sykehus og helseforetak til nå har stått for. Den nye høyrelederen i Hedmark tror ikke alle de 430 kommunene vil makte oppgaven.

– For å ta hånd om de oppgavene som da skal utføres, må vi slippe til private aktører.

16.03.2010
09:42
16.12.2013 12:50