JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Menneskehandel glipper for barnevernet

I 2008 reddet barnevernet 35 av de 94 mulige ofrene for menneskehandel med barn. Hva med resten?

edv@lomedia.no

35 av barna ble plassert i tiltak i regi av statens barnevern Bufetat eller barnevernet i Oslo. Hvorfor fanget ikke barnevernet opp flere?

– Forstår ikke alvoret

– Jeg tror det er tilfeldig hvem som blir fanget opp og plassert. Kanskje asylmottaket ikke oppdager dem, eller alvoret kommer ikke tydelig fram i meldingen, sier fagleder for mottak i barnevernet i Asker, Monica Bårnes.

Hun jobber tett på ungdomstransitten på Hvalstad. Barna tror ikke barnevernet kan beskytte dem og samarbeider ikke. For å få til en akuttplassering må barnevernet bruke tvangsparagrafene i barnevernloven. Men det godtar ikke fylkesnemnda. De fleste Bårnes og kollegene har klart å plassere, er derfor barn som selv ønsker plassering.

– Hjelpeapparatet i Norge forstår ikke rekkevidden av dette. Flere har glippet gjennom fingrene våre før vi fikk behandlet saken, sier Bårnes i Fontene nummer 2, hvor du kan lese hele saken om menneskehandel med barn

Uteseksjonen: – Det glipper

I 2009 forsvant 71 barn fra mottakene for enslige mindreårige, bekrefter Utlendingsdirektoratet (UDI) overfor Fontene. Disse kommer i tillegg til de rundt 600 enslige mindreårige som forsvant fra mottakene i årene 2000-2008.

– Når vi til tross for gjentatte meldinger ved flere anledninger fortsatt har sett den samme ungdommen ute på gata, så betyr det at det har glippet, sier oppsøker Line Ruud Vollebæk ved Uteseksjonen i Oslo.

Går det lang tid, forsvinner ungdommene. Ut av landet, antar hun. En utfordring er uenigheter og uklarheter rundt ansvar og roller. Hører ungdommen til barnevernet i Oslo eller i kommunen hvor han nylig bodde på asylmottak? Uteseksjonen ser fram til tydeligere rutiner.

FO: – Forskjellsbehandling

FO påpeker derimot at disse barna ikke har tilgang til hjelp fra barnevernet på linje med norske barn. Det strider mot FNs barnekonvensjon.

En ny §4.29 i barnevernloven kommer i år som del av regjeringens nye handlingsplan mot menneskehandel. Den åpner for midlertidig plassering i institusjon inntil seks måneder. Plasseringen skal revurderes hver måned. Men seks måneder er for kort og en slik særbestemmelse kan åpne for lovlig forskjellsbehandling, skriver FO i høringsuttalelsen sin.

Fanget i kjempegjeld

Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), tror ikke barnevernet trenger å overta omsorgen i alle tilfellene .

– Basert på bekymringsmeldingens innhold kan barnevernet og politiet i noen saker vurdere at barnets sikkerhetssituasjon blir godt nok ivaretatt av asylmottaket dersom barnet bor der, skriver han i en e-post til Fontene.

Men felles for barna fra Asia og Afrika er at de har fått kostbar bistand, forteller Brynjar Nilsen. Han leder Redd Barnas HVISK-prosjekt mot menneskehandel, med FO som samarbeidspartner. Mange av de mindreårige har gjeld på opptil 200 000 kroner som må betales. Ofte med familien i hjemlandet som gisler.

Europas barneslaver

Mange barn er uten å vite det kjøpt av personer som venter på dem i Europa. Barna har instruks om å rømme fra mottakene og ut av landet Med norske myndigheter ute av bildet, står bakmenn fritt til å sette dem i inntektsbringende virksomhet: prostitusjon eller andre seksuelle formål, men også regelrett slavearbeid, som såkalte houseboys og housegirls. Mange plasseres i gateteam for å tigge, selge narkotoka eller skimme minibanker.

Oddbjørn Hauge i BLD tror ikke tallene er så høye som årsrapporten fra politiets Koordineringsenhet for ofre for menneskehandel (KOM) tyder på. En årsak kan være dobbeltrapportering i systemene, mener han.

– Den enkeltes offerstatus er ikke nødvendigvis verifisert, og barnevernmyndighetene og politi kan vurdere bekymringsmeldingen dit hen at det ikke er nødvendig å iverksette tiltak etter barnevernloven, kommenterer Hauge.

I noen saker blir det mulige offeret for menneskehandel vurdert å være over 18 år, og er dermed ikke barnevernets ansvar, påpeker han videre. Ifølge Hauge velger en del mulige ofre selv å reise tilbake til opprinnelseslandet.

Flere saker

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

De ansatte på den psykiatriske døgnenheten i Stokmarknes er glade for at Helse Nord har snudd. De åtte sengeplassene beholdes. Bak fra venstre: Aud jørgensen, Hilde Hov, Hanne Jakobsen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad. Foran fra venstre: Linda Dyping-Breivik, Renate Hermansen,Grete Nørve, Eirin Johannesen, Lill Mari Johnsen, Lillian Hofsøy.

Hanna Skotheim

Får beholde psykiatrisk døgnenhet: – Pasientene er lettet

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Merete Holme er sti­pen­diat i fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.

Anne Myklebust Odland

Kan musikk hjelpe ungdom som sliter psykisk? Det vil Merete finne ut

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Christine Fredriksen ble valgt til leder i FO Agder i vår. Hun mener lønnen er for lav.

Anne Myklebust Odland

Christine mener egen lederlønn i FO er for lav

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

– Jeg skal ikke svare på vegne av enkeltmedlemmer, men samlet sett tror jeg våre medlemmer er fornøyde med at vi ikke gikk ut i streik inn i sommerferien, sier FO-leder Marianne Solberg.

Skjalg Bøhmer Vold

FO-lederen forsvarer at det ikke blir streik i staten: – Lite sannsynlig å nå fram

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Kjersti Barsok er leder for NTL, det største forbundet i LO Stat. Hun oppfordret medlemmene til å stemme nei til lønnsoppgjøret og ble hørt. Nå reagerer hun på at det ikke blir streik.

Eirik Dahl Viggen

LO Stats medlemmer stemte nei til lønnsoppgjøret

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Disse er blant dem som kunne mistet jobben hvis avdelingen legges ned: Bak fra venstre: Aud jørgensen, Marit Berg, Vigdis Kjørstad, Cathrine Martinsen. Midterste rad: Grete Nørve, Hanne Jakobsen, Renate Hermansen. Fremste rad: Lill Mari Johnsen, Eirin Johannesen, Lillian Hofsøy, Hilde Hov Linda Dyping-Breivik.

Hanna Skotheim

Fryktet å miste jobbene sine. Nå kan de bli reddet i siste liten: – Jeg tror det ikke før jeg får se det