JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Til rettssak mot brukerblokka

NFU går til sak mot Sandnes, som samlokaliserer 24 utviklingshemmede og psykisk syke. – Kommunene kan ikke omgå regelverket, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
08.02.2010
13:44
16.12.2013 12:34

edv@lomedia.no

– Kommunene har mistet tråden i ansvarsreformen. Dette tar ville veier.

Det sier fungerende leder i NFU Sandnes, Steinar Bjugn, til Fontene. NFU Sandnes bruker nå advokatfirmaet Projure til å saksøke kommunen for brudd på utviklingshemmedes rettigheter slik de er nedfelt i ansvarsreformen og Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

– En kan stille spørsmål hvordan det ville være å flytte inn i et hus sammen med 12 psykisk syke eller 12 utviklingshemmede. Føler du at du bor i en vanlig bolig da? spør Steinar Bjugn.

– Rettssaken blir et referansepunkt.

Også Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen understreker kommunenes forpliktelse til reformen.

– Det bør bygges små enheter og legges til rette for egnede uteareal. Kommunal- og regionaldepartementet har i 2010 presisert at dette må ivaretas når Husbanken yter investeringstilskudd, uttalte Strøm-Erichsen i Stortingets spørretime sist onsdag.

– Det er ikke slik at man skal kunne omgå regelverket for å komme tilbake til der vi en gang var, da det var store institusjoner for utviklingshemmede, konkluderte Strøm-Erichsen.

Oppfylling

Sandnes kommune har bygd ferdig og er i ferd med å fylle opp de samlokaliserte boligene i Vatnekrossen. Her er kommunen i gang med å plassere 12 utviklingshemmede og 12 psykisk syke personer.

Norsk forbund for utviklingshemmede har protestert mot byggeplanene fra dag én, med brev til tre departementer og varslet rettsforfølgelse. Uten at kommunen har endret syn.

– Nok er nok, sier Steinar Bjugn i NFU Sandnes.

Rett før jul leverte NFUs lokallag stevningen. Saken skulle først opp i Jæren tingrett, men siden hoveddommeren der selv er medlem i NFU, ble alle dommerne erklært inhabile. Saken skal isteden opp for Stavanger tingrett i mai.

– Rettssaken vil få prinsipiell virkning for hvordan lovverket og ansvarsreformen skal praktiseres, sier Bjugn.

Protest nytter, viser det seg. Mens Sandnes fortsatte å bygge tross bråket, snur nabokommunen Sola. De var på vei til å bygge ut et liknende samlokalisert boligkompleks, men stoppet etter medieoppstyret i Sandnes. Sola undersøker isteden muligheten for mindre boligenheter.

– Likner Institusjoner

NFU og FO advarte i januar mot de store byggeprosjektene flere kommuner er i gang med.

– Oppbevaringsbokser, sier leder for sosial- og arbeidskomiteen på Stortinget, Robert Eriksson (Frp).

Han krevde i spørretimen at helse- og omsorgsministeren tar grep for å «sikre at disse institusjonsliknende enhetene stoppes og at reformen realiseres».

Ifølge Eriksson sier enkelte kommuner at de ikke gir byggetilskudd hvis boligene ikke er i henhold til ansvarsreformen eller regjeringens føringer. Andre kommuner er ikke kjent med ansvarsreformen eller regjeringens føringer og gir over en lav sko.

Sykeliggjør beboere

NFU vil nå innkalle både fageksperter fra ansvarsreformen og Husbanken og ministre som vitner for å belyse en praksis som ifølge forbundet går på tvers av reformen.

NFU etterlyser også en uavhengig evaluering av hvilke effekter det har for den enkelte å bli plassert i en samlokalisert bolig sammen med innbyggere med høyst ulike hjelpebehov. Kommunene fikk i 1991 ansvar for boligtilbudet til utviklingshemmede, den såkalte ansvarsreformen. Målet var at utviklingshemmede ikke skal bo på institusjon, men leve mest mulig integrert med befolkningen for øvrig.

08.02.2010
13:44
16.12.2013 12:34