JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vellykket frisone

Ungdom i Trondheim som har flyttet tilbake til foreldrene etter å ha bodd i fosterhjem eller på institusjon får hjelp til å takle den nye hverdagen på LINK.
26.01.2010
11:28
16.12.2013 12:26

vibeke.liane@lomedia.no

Forsker Cecilie Basberg Neumann ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har evaluert det hjemmebaserte hjelpetiltaket på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familidedirektoratet (Bufdir). I evalueringsrapporten konkluderer hun med at LINK er et svært vellykket tiltak. Hun fulgte de ni ungdommene som er med i LINK i seks måneder i fjor.

Avlastning

LINK er et tiltak for ungdom mellom 12 og 16 år som har flyttet tilbake til sine biologiske foreldre etter å ha bodd på institusjon eller i fosterhjem. Ungdommen møtes i LINKS lokaler etter skoletid tre ganger i uka. De reiser også på helgeturer en gang i måneden i løpet av skoleåret. Ideen bak tiltaket er at de skal hjelpe ungdommen i forhold ti tre arenaer: jevnaldersosialisering, overfor skolen og overfor hjemmet. Målet er å hindre ny institusjonsplassering av ungdommen.

Baseberg Neuman har intervjuet seks foreldre. Hun forteller at noen foreldre legger mest vekt på at defått hjelp til barne sitt, mens andre legger størst vekt på at de har fått og trenger avlastning.

Positive ungdommer

Ungdommen forteller at de har fått et bedre forhold til sine familier. Foreldrene sier at ungdommene har opparbeidet større forståelse for hvem de selv er, og hva de selv kan ta ansvaret for.

I rapporten skriver Basberg Neumann:

«Min vurdering er også at de har tilegnet seg betydelig økt sosial kompetanse i løpet av mitt feltarbeid på LINK. Disse og andre kriterier kan legges til grunn for LINKs suksess, et av de viktigste er kanskje at fire av ni ungdom fra skoleåret 2008/2009 ønsket å vøre i LINK også i skoleåret 2009/2010.»

«Kari» sier: – Det deilige med LINK er at det er deilig å komme seg bort hjemmefra, ha noen å snakke med, og så liker jeg blandingen av ungdommer og voksne. De voksne er flinke til å skape trygghet, og jeg synes det er trygt å vite at de andre her også har opplevd vanskelige ting selv om vi ikke snakker så mye om hvordan vi har det hjemme.

Kunnskap og trygghet

Miljøterapeutene på LINK opplever problemer i samarbeidet med skolen. Der skolen er opptatt av kunnskap, er LINK opptatt av å bidra til å skape trygghet, og å legge til rette for utvikling av sosiale ferdigheter.

«En ungdom som trenger å få være trygg, og å få bearbeidet sine traumer, er ikke mottakelig for kunnskapstilegnelse på skolen i en periode – og tilrettelegging for kunnskapstilegnelse er skolens viktigste mål», skriver Basberg Neumann.

Derfor er e ansattes rolle som «oversettere» overfor lærerne viktig. De trer også inn i foreldrenes sted i kontakten med skolen for de foreldrene som ikke makter det. I tillegg hjelper de ungdommen med lekser.

26.01.2010
11:28
16.12.2013 12:26