Må få utøve faget

Nav har et slagord: «Vi gir mennesker muligheter». Jeg sier: Gi oss muligheter til å gi mennesker muligheter, sa Marie Lundblad til en lydhør forsamling på fattigdomshøringen i dag.
28.08.2009
15:19
16.12.2013 10:56

mia.paulsen@lomedia.no

Lundblad er sosionom og veileder i kvalifiseringsprogrammet ved Nav Nedre Eiker.

Med seg på høringen hadde hun Eva Snekkerhaugen, som deltar i kvalifiseringsprogrammet. Snekkerhaugen fortalte hvilken lettelse det er å kunne planlegge økonomien for et helt år i stedet for en måned av gangen slik det var da pengene kom fra den kommunale sosialtjenesten. Helt topp, synes hun. Og snart kan hun kanskje se fram til fast lønnsinntekt i familien.

– Mannen min spurte aetat i ti år om de kunne hjelpe ham med å skaffe seg sertifikat som bussjåfør. Det ville de ikke. Men jeg overtalte ham til å spørre Marie nå i mai. Uka etter var han i gang, og nå er han snart ferdig, fortalte Eva Snekkerhaugen.

Gode verktøy

Marie Lundblad synes kvalifiseringsprogrammet gir gode verktøy for å jobbe framtidsrettet for å få folk inn i jobb eller annen aktivitet. Men hun påpekte at gode resultater forutsetter målrettet arbeid: Tid nok til den oppfølgingen som trengs, og mulighet for å velge arenaer som passer brukeren.

– Jeg kan følge opp 20 personer i kvalifiseringsprogrammet. Men på samme Nav-kontor kan det sitte en attføringskonsulent som må følge opp 150-200 mennesker. Alle må ha rett til tett individuell oppfølging, ikke bare en telefonsamtale en gang i året, sa Lundblad.

Jobbe med mennesker

Hun understreket overfor en lydhør forsamling at hun tok sin sosialarbeiderutdanning for å jobbe med mennesker. Ikke med tall.

– Men aldri før har jeg brukt så mye tid på tall, dokumentasjon og rapportering som jeg gjør i Nav. Jeg må bruke seks passord for å fylle ut de skjemaene jeg skal. -- Gi meg som sosialarbeider mulighet til å bruke mitt engasjement og min kompetanse. Og så håper jeg brukerne sier fra når jeg blir for fanget av systemet, sa Marie Lundblad.

28.08.2009
15:19
16.12.2013 10:56