Fortsatt blendahvitt FO

FO snakker varmt om mangfold, men får det ikke til i egen organisasjon. Folk føler seg presset til tillitsverv på grunn av hudfarge, erfarer Solveig Nysether i valgkomiteen.
18.06.2009
12:15
16.12.2013 10:37
18.06.2009
12:15
16.12.2013 10:37