JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fortsatt blendahvitt FO

FO snakker varmt om mangfold, men får det ikke til i egen organisasjon, mener høgskolelektor Naushad Ali Qureshi. Folk føler seg presset til tillitsverv på grunn av hudfarge, erfarer Solveig Nysether i valgkomiteen.
18.06.2009
10:45
16.12.2013 10:37

solfrid.rod@lomedia.no

Mange fine ord om likeverd og inkludering, ingen konkrete tiltak. Slik lyder dommen fra førstelektor ved Høgskolen i Lillehammer Naushad Ali Qureshi i en debattartikkel i Fontene forskning.

Verre enn for ti år siden

Qureshi har gått gjennom FO-apparatet på jakt etter tillitsvalgte og ansatte med navn som indikerer etnisk minoritetsbakgrunn. Resultatet er like nedslående som da han foretok samme kartlegging for ti år siden. Verken den politiske ledelsen, landsstyret, seksjonsrådene eller fylkesavdelingene gjenspeiler at Norge har blitt et mer mangfoldig samfunn.

«Trolig kan en karakterisere tilstanden som verre i 2008 enn i 1997, fordi det i disse vel ti årene har pågått en langvarig debatt i FO», skriver Qureshi.

Han karakteriserer sine funn som et alvorlig demokratiproblem. Mennesker med minoritetsetnisk bakgrunn gjør en god jobb på klubbnivå, men glimrer med sitt fravær i innflytelsesrike posisjoner, mener Qureshi.

Voldsomt press

Leder av FOs valgkomité, Solveig Nysether, opplever et stort dilemma i tillitsvalgtrekrutteringen: På den ene side er det et uttalt mål å gjøre tillitsvalgtapparatet mer etnisk mangfoldig. På den annen side sier mange medlemmer med annen etnisk bakgrunn enn norsk at de opplever et voldsomt press for å påta seg verv.

– Mange har sagt til meg at de ikke tør å gå på møter, fordi de vet at de blir møtt av forventninger og krav om å påta seg ulike verv. De synes det er ubehagelig å skulle bli valgt, ikke på grunn av kompetanse og fartstid, men rett og slett på grunn av hudfarge, forteller Nysether.

Mye mer generelle problemer

Hun er inne i sin andre kongressperiode som leder av valgkomiteen og opplever at problemene knyttet til rekruttering av tillitsvalgte er langt mer generelle, og løsrevet fra etnisk bakgrunn.

– I det siste har vi sett at kravet om tilstedeværelse på jobben øker, arbeidsgiverne skrubber litt i forhold til permisjoner, veldig mange tar videreutdanning, og mange sliter med å kombinere jobb og familie, og har ikke kapasitet til tillitsverv. Dette er generelle problemstillinger, uavhengig av etnisk bakgrunn, sier Nysether.

Hun forsikrer at komiteen er like bevisst på etnisk bakgrunn som på kjønn og andre variabler i jakten på framtidige ledere. Dette er også tema i samarbeidet den sentrale valgkomiteen har med fylkesavdelingene, i følge Nysether.

Ikke sikker på underrepresentasjon

FO-leder Randi Reese bestrider ikke Qureshis konklusjoner om antall, men er ikke overbevist om at underrepresentasjonen er så alvorlig som Qureshi vil ha det til.

– Han tegner et riktig bilde. Det er helt riktig at FO ikke har personer med minoritetsetnisk bakgrunn blant sentralt tillitsvalgte. Men hvor underrepresenterte de er, er jeg mer usikker på. Hovedproblemet er at de i liten grad velger våre utdanninger. Dette har FO tatt opp i utdanningspolitiske sammenhenger flere ganger, forklarer Reese.

Høgskolenes ansvar

Hun mener det er alvorlig at sosialarbeiderne, som i økende grad møter mennesker med annen etnisk bakgrunn i jobben, ikke gjenspeiler samfunnets mangfold.

Her har høgskolene et klart ansvar for å rekruttere flere, mener Reese, og viser til den vellykkede interkulturelle sosionomutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Forbundslederen kjenner ikke til hvilke rutiner og tiltak avdelingene eventuelt har for å inkludere og verve folk til tillitsverv, men føler seg trygg på holdningene i forbundet.

– Jeg har ikke noen grunn til å tro at folk som rekrutterer ute tar lett på dette. Det gjør ikke jeg heller. Jeg sier ikke at vi har gjort nok i FO. Det er veldig viktige problemstillinger Qureshi reiser, men jeg synes nok han har orientert seg litt dårlig når det gjelder representasjon, sier Reese.

18.06.2009
10:45
16.12.2013 10:37