JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fortsatt forsømt

– Det nytter ikke med fromme ønsker fra fagdepartementene når det ikke følger penger med, sier FO-leder Randi Reese i en kommentar til revidert nasjonalbudsjett.
15.05.2009
16:39
16.12.2013 10:11

solfrid.rod@lomedia.no

Særlig skuffet er Reese over at regjeringen ikke har øremerket midler til kommunalt barnevern og tjenester til utviklingshemmede.

I følge KS har ikke regjeringen i dag åpnet for vekst, men i beste fall rettet opp ubalansen i kommuneøkonomien.

Ekspansivt

Da Finansminister Kristin Halvorsen la fram revidert nasjonalbudsjett i formiddag, karakteriserte hun det som det mest ekspansive budsjettet på 30 år.

Kommunene fikk 1,2 milliarder kroner ekstra i frie inntekter allerede i forbindelse med tiltakspakken i januar i år. Nå får kommunene nok en milliard i revidert nasjonalbudsjett for 2009.

Likevel er det altså ikke satt av særskilte midler til barnevern og tjenester til utviklingshemmede, områder det etter hvert er økende politisk enighet om å ruste opp.

Må ha øremerkede midler

– Vi er selvsagt veldig fornøyd med at kommunene får mer penger. Forhåpentligvis betyr det at vi unngår reduksjon i kommunale tjenester. Kanskje betyr det også at noen tjenester styrkes. Men når det gjelder de tjenestene FO-ere jobber i, vet vi at ingenting kommer av seg selv. Vi må ha øremerkede midler. Ellers skjer det ikke noe, fastslår Reese.

– Så mye som vi har hamra løs om tjenestene til utviklingshemmede, hadde jeg håpet at regjeringen i dag hadde vist at de i hvert fall har begynt å tenke på denne gruppa.

Noen lyspunkter

Blant lyspunktene finner Reese at regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til et eget kommunalt tilskudd for avlønning og oppnevning av verger for enslige mindreårige asylsøkere.

Alle enslige mindreårige asylsøkere har rett til verge ved søknad om asyl. Ordningen er i utgangspunktet basert på frivillig innsats, men praksis og utviklingen i antall enslige mindreårige asylsøkere har vist at det er meget utfordrende å få tilgang på tilstrekkelig mange verger.

I tillegg vil overformynderiene få støtte til sitt arbeid med oppnevning og oppfølgning av vergene. Dette vil inngå som en del av vertskommunetilskuddsordningen for kommuner med omsorgssenter eller transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere, og vil gjelde fra og med 1. juli 2009.

Mulige studieplasser

Økningen i bostøtteordningen og fortsatt etablering av tiltaksplasser er også framskritt, mener Reese. Hun er også spent på den varslede opprettelsen av nye studieplasser.

– Disse er ikke merket. Her kan det ligge en åpning for flere studieplasser på våre områder.

Uløste oppgaver

I tillegg til årets vekst foreslo regjeringen i dag en vekst på fire milliarder kroner i frie inntekter fra 2010. Til sammen gir dette en økning i kommunenes frie inntekter på 6,5 milliarder kroner i 2010 sammenlignet med statsbudsjettet 2009 som ble vedtatt høsten 2008.

– I regjeringen er vi fornøyde med alt kommunene har fått til med økte bevilgninger. Det betyr ikke at vi er ferdige med satsingen. Vi har ennå uløste oppgaver blant annet innen skole, barnevern og omsorg, innrømmer kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Ikke rom for vekst

I perioden 2005 til 2009 har kommunesektoren reelt sett blitt tilført i underkant av 32 milliarder kroner i økte inntekter.

Samlet sett vil tiltakspakken i januar, revidert budsjett for 2009 og foreslått vekst for neste år bidra til å rette opp noe av ubalansen, men ikke mer enn det, mener KS.

– Kommunene bør vise moderasjon i forhold til nye tiltak, sier KS-leder Halvdan Skard. Han kan ikke se at det er rom for stor vekst på nye områder.

15.05.2009
16:39
16.12.2013 10:11