– Fallitt for Nav

Arbeidsledige LO-medlemmer kan nå få forskudd på dagpengene i Sparebank1. – En privatisering av velferdsstatens primæroppgave, mener FO-leder Randi Reese.
10.03.2009
10:36
16.12.2013 09:11

solfrid.rod@lomedia.no

Tilbudet om å få dagpenger forskuttert i en privat bank er en del av LOs medlemsservice, LO Favør.

Du må ha lønnskonto i Sparebank1 for å benytte deg av tilbudet. Det er ingen etableringsgebyr, men banken tar ordinære renter, skriver Klassekampen i dag.

Stigmatiserende

– Vi gjør dette så medlemmene våre skal slippe å gå til sosialkontoret når de mister jobben, sier hovedkasserer i LO, Bente Halvorsen, sier til Klassekampen.

Denne uttalelsen faller FO tungt for brystet.

– FO misliker at LO omtaler sosialtjenesten som et sted LO-medlemmer skal slippe å gå. Det stigmatiserer både ansatte og brukere. Det virker som om LO har glemt at sosialtjenesten er den del av Nav, sier Reese.

Mistillit

Å være sikkerhetsnett for arbeidsløse er velferdsstatens primæroppgave. Det er en fallitt for Nav å blande private banker inn i dette, påpeker Reese.

Dagpengeutbetalingen skulle ha vært på skinner for lenge siden. Når det ikke har skjedd, syldes det, i følge forbundslederen, et byråkratisk system som oser av mistillit både til ansatte i og brukere av tjenestene.

I stedet for å stole på de ansatte, er det skapt et kontrollorientert byråkrati, der kompetanse og beslutningsmyndighet er trukket bort fra førstelinja og møtet med brukerne.

– Nav har ikke satset tilstrekkelig på kompetanse. Det trengs sosialfaglig, trygdefaglig og arbeidslivskompetanse i førstelinja, påminner Reese.

10.03.2009
10:36
16.12.2013 09:11