Girer ned Nav-reformen

Etter måneder med store problemer i Nav har arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen gitt beskjed om å gire ned Nav-prosjektet. Departementet velger å utsette innføringen av arbeidsavklaringspenger.
23.02.2009
11:16
16.12.2013 08:58

mia.paulsen@lomedia.no

Arbeidsavklaringspengene skulle erstatte rehabiliteringspenger, attføringspenger og midlertidig uførepensjon. Dette skulle etter planen skje fra 1. oktober i år.

– NAV-reformen er inne i en krevende periode. Sammen med sterk vekst i arbeidsledigheten på grunn av den internasjonale finanskrisen, har dette ført til at mange arbeidsledige har måttet vente for lenge for å få pengene sine. Dette er uakseptabelt og det er satt inn tiltak for å sikre at arbeidsledige får dagpengene de har krav på, sier Andersen i en pressemelding fra Departementet.

Ingen taper

Andersen understreker også at ingen vil miste rettigheter på grunn av at arbeidsavklaringspengene skal innføres senere enn opprinnelig planlagt. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at de i samarbeid med Nav-direktoratet vil avgjøre når avklaringspengene skal innføres.

Nav-melding

Regjeringen har tidligere varslet at den skal legge fram en sak for Stortinget senest i mars om NAV-reformen. Her vil regjeringen gi en bred gjennomgang av etaten og komme med eventuelle nye tiltak.

23.02.2009
11:16
16.12.2013 08:58