JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Varslervern i vektskåla

En sosionom og tidligere FO-tillitsvalgt ved sosialkontoret i Skedsmo stevner kommunen for å ha presset henne ut av jobben etter at hun varslet om brudd på arbeidsmiljøloven.
14.01.2009
16:23
16.12.2013 08:22

edv@lomedia.no

Den 39 år gamle sosionomen krever erstatning på opptil 900.000 kroner fra Skedsmo kommune. Arbeidsgiveren står anklaget for brudd på forbudet mot gjengjeldelse mot varslere, dessuten brudd på arbeidsgivers styringsrett i form av en usaklig omplassering.

Under rettssaken som startet tirsdag i Nedre Romerike tingrett har det kommet fram et bilde av et sosialkontor med for høyt arbeidspress og et svært forsuret arbeidsmiljø.

Advokatene på hver side begynte med å legge fram hendelsene som høsten 2007 kulminerte med delvis, deretter full sykmelding for sosionomen. Hun hadde da vært ansatt som sosialkurator i Skedsmo et og et halvt år. Sommeren 2006 ble hun tillitsvalgt for de ansatte. Da begynte bråket som har eskalert helt til tingretten.

Hersketeknikker

Sosionomens advokat, Erik Råd Herlofsen, beskriver et forsuret arbeidsmiljø preget av mistrivsel, hyppige sykmeldinger og stor gjennomtrekk av ansatte. Arbeidshverdagen på sosialkontoret skal, ifølge Herlofsen, ha vært preget av baksnakking, utfrysing, usynliggjøring og andre hersketeknikker.

Varslet

Som fersk tillitsvalgt, sa sosionomen høsten 2006 fra til ledelsen om det uholdbare arbeidsmiljøet. Fra da av opplevde hun å bli pålagt stadig tyngre oppgaver fra ledelsen. Hun tok på seg mye overtid, en uke hele 17 timer. I forbindelse med en sykmelding beskyldte ledelsen henne for ordrenekt. På et annet tidspunkt ga de henne beskjed om at hun opptrådte illojalt.

Flere kolleger vitner nå om tilsvarende erfaringer med navngitte mellomledere.

I oktober 2006 kontakter sosionomen derfor fylkessekretær i FO Akershus, Odd Ravn, for assistanse. Sammen melder de bekymring til kommunens personalavdeling. Denne «hendelsen», som kommunens forsvarer omtaler det, innebærer i rettslig forstand en varsling. Ballen begynner å rulle.

Destruktivt miljø

I februar 2007 kommer så Arbeidstilsynet på inspeksjon på sosialkontoret, og gir pålegg om utbedringer på en rekke punkter. Rapporten beskriver engstelse, mistenksomhet, baksnakking og skiftende allianser, og støtter ifølge advokat Herlofsen sosionomens virkelighetsbeskrivelse.

Personalavdelingen beslutter våren 2007 sammen med sektorsjef for de 1500 ansatte i helse- og sosialtjenestene, Trine Wickstrøm, å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse. Resultatene er nedslående for flere av lederne, som blir utpekt som negative bidragsytere til arbeidsmiljøet. Av 44 som deltar i undersøkelsen, oppgir 17 at de har arbeidsrelaterte helseplager: Muskel- og skjelettsmerter, hodepine og søvnproblemer. Flere oppgir anonymt at lederne kan bli bedre, bare de slutter med baksnakking, negativt kroppsspråk og hersketeknikker.

I skvis

Ifølge advokat Herlofsen, vokser nå ledernes misnøye med sosionomen. Hun opplever stadig oftere at hun blir hengt ut, oversett og isolert av lederne sine. I august 2007 får hun beskjed om at hun skal flyttes over fra tiltaksgruppen til oppfølgingsgruppen. Det innebærer at sosionomen, som nå har hatt hyppige sykefravær grunnet bl.a. psykisk stress, får langt flere klienter å forholde seg til.

39-åringen er sterkt imot omplasseringen. Hun sykmelder seg i to dager, per sms. Når hun kommer tilbake på jobb, innkalles hun til et oppvaskmøte for at hun skal lære seg rutiner ved sykemelding, det er ikke nok å sende en sms. Det er en reaksjon som neppe ville rammet de øvrige ansatte, ifølge advokaten.

Harde fronter

I en rekke dialogmøter utover høsten og vinteren forsøker sosionomen og Odd Ravn i FO Akershus å komme til enighet med kommunen om hva som skal til for at sosionomen skal komme tilbake på jobb. Hun setter som vilkår at hun må få tilbake oppgavene sine i tiltaksgruppen. Men kommunen nekter, til tross for at sosionomen nå har vært sykemeldt i flere måneder.

Til slutt tilbyr kommunen henne en etter eget utsagn raus sluttpakke: Umiddelbar fratredelse med full lønn i oppsigelsestiden. Sosionomen nekter.

Nå er saken opp til dommer Ellen Nyhus og to meddommere å avgjøre. Kommunen innrømmer at arbeidsmiljøet ikke har vært av den beste sorten, men stiller seg uforstående til 39-årigens anklager. Ifølge kommunens advokat Hans Tore Hoff har arbeidsgiveren ikke opptrådt utilbørlig eller i strid med verken arbeidsmiljølov eller kommunens egne regler om varslervern.

Hele 19 vitner er innkalt i saken. Rettsforhandlingene avsluttes torsdag.

14.01.2009
16:23
16.12.2013 08:22