JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rustilbud i fare

I forrige uke avdekket Utekontakten i Bergen store mangler i tilbudet til ungdom som ruser seg. Nå står rusinstitusjonen Styve gard i Ytra Arna i fare for å måtte legge ned driften.
16.12.2008
10:17
16.12.2013 08:08

vibeke.liane@lomedia.no

Hvis ikke vedtaket i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir) endres, blir det 14 færre behandlingsplasser for ungdom mellom 15 og 20 år. Ungdommen må dermed reise helt til Stavanger eller Sogn og Fjordane for å få hjelpen de trenger.

– Nærhet til nettverk og familie er viktig ved behandling av ungdom i krise. Jeg skulle likt og hørt ramaskriket som hadde vært hvis man hadde sendt pleietrengende eldre ut av fylket. Utne Gard har fått gode skussmål på behandlingsopplegget. Det er prisen som er for høy for direktoratet. Slik blir det når man setter disse tjenestene ut på anbud, sier Else Kristin Utneberg, som leder Uteseksjonen i Bergen.

Ser helheten

Avdelingsdirektør Hild Elisabeth Berg i BUFdir avviser at økonomien har vært styrende for avgjørelsen. Hun vil ikke kommentere at Styve gard ikke får forlenget avtalen med BUFdir, da de hadde tjenestetilbudet overfor ungdom som ruser seg ute på anbud.

–Vi har tildelt kontraktene ut fra en helhetlig vurdering av pris og kvalitet, hvor kvaliteten har vært det viktigste. Alle institusjonene holder høy kvalitet, sier Berg.

På landsbasis har BUFdir kjøpt 71 institusjonsplasser som tilbyr rusbehandling for ungdom. Institusjonene er fordelt på syv fylker, hvorav to i region Vest.

– Vestlandet er godt ivaretatt når det gjelder nærhet. Vi må se landet som helhet. Det er flere steder i landet hvor ungdommen må sendes langt vekk for å få behandling, som i Nord Norge og i Midt-Norge. Dette har vi tatt hensyn til. I region Vest var det tre institusjoner som la inn tilbud, to av dem fikk avtale med oss, sier Berg.

Rød-grønn protest

De rød-grønne partiene i Bergen protesterer kraftig mot nedleggingen av Styve gard og innskrenkingene for Garnes Ungdomssenter som får redusert behandlingsplassene fra 12 til seks. I et åpent brev til barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt ber de ministeren om at avgjørelsen blir vurdert på nytt.

«Vi har ingen sans for at barnevernsungdom skal vera handelsvare, og vi kan ikkje skjøna at anbod i barnevernet er i tråd med raud-grøn politikk», skriver Oddny Miljeteig (SV), og Hallgeir Utne Hatlevik (Ap), leder og nestleder i komiteen for sosiale saker.

Sent og dårlig

Utekontakten har kartlagt forholdene i det tyngst belastede rusmiljøet i Bergen sentrum. 40 ungdommer, hvorav 23 jenter og 17 gutter mellom 16 og 22 år er intervjuet. Ansatte i 50 etater ble intervjuet om eget tjeneste tilbud til ungdommen.

Kartleggingen avslører at hjelpeapparatet kommer for sent banen, og at ungdommen har utviklet et eskalerende konsum før det reageres. Debutalderen for bruk av opiater er 14,5 år. I den 26 sides rapporten hevdes det at den kommunale barneverntjenesten har for lite fokus på rus.

– Ungdom som ruser seg faller mellom alle stoler. Nå vil vi utvide ordningen med ruskonsulenter i barneverntjenesten. Ruskonsulenten skal også bli en del av rusforumet i Bergen kommune, sier Utneberg.

Uteseksjonen uttrykker i rapporten bekymring over at mangelen på plasser for akuttplassering i regionen medfører at den unge må sendes vekk.

«Ungdommene opplever dette som å være plassert på oppbevaring», står det i rapporten som avdekker et utstrakt rusmisbruk blant ungdom på de ordinære ungdomshjemmene. Et flertall av etatene påpeker det er uheldig at unge med rusproblemer plasseres i institusjoner med lav kontroll og lav kompetanse på rus. Samtidig etterlyser de ansatte ved disse institusjonene økt kompetanse på rus.

Etterlyser stabilitet

I rapporten er hele fagfeltet enige om at man må prioritere stabilitet høyere enn i dagens praksis når unge plasseres utenfor hjemmet etter lov om barnevern:

«Ungdom utsettes i stor grad for hyppige omplasseringer innenfor statlig barnevern. En årsak er at antall akuttplasser ikke samsvarer med antall unge som har behov for akutt plassering utenfor hjemmet. Barn og unge sendes til andre deler av landet. Alternativet er å flytte dem rundt i systemet lokalt, der det til enhver tid må være ledig sengekapasitet. Inntrykket er at løsninger veldes snarere ut fra kapasitet, enn ut fra individuelle hensyn til barn og unge i krise.»

Samtidig melder ungdomshjemmene i regionen om overbelegg.

– Kommunen kan ikke løse dette problemet alene. Vi skal gå nøye gjennom våre egne tjenester. Så skal vi ta opp problemene med de statlige institusjonene med BUFdir, sier Utneberg.

Bedre i fengsel

I et intervju med Bergens Tidene sier 23-årige Christian at ungdom som ruser seg får et bedre tilbud i fengsel. Han begynte å ruse seg på hasj og amfetamin. Som 18 åring gikk han over til piller og heroin. Han har vært på avrusningsklinikk, men mener han får den beste oppfølgingen i fengsel.

– Gjennom sosialkontoret prøvde jeg lenge å komme til psykolog, men ingen ting skjedde. Det var befriende å komme i fengsel, for der fikk vi alle fall psykologhjelp og tettere oppfølging.

Han sier til avisen at han har flere kamerater som begår kriminelle handlinger for å få hjelp.

– Det er tragisk at folk oppfatter at kriminalitet skal lønne seg.

Forsøket med ruskonsulent i to barneverntjenester skal evalueres og implementeres i alle barneverntjenestene.

Bergen kommune skal ta i bruk kartleggingsverktøyet «tidlig intervensjon rus» i barneverntjenester og helsetjenester i grunnskolen.

Barneverntjenestene blir deltakere i kommunenes tverretatlige rusforum.

Bergen kommune tar opp med BUFdir felles problemstillinger som framkommer gjennom kartleggingene.

Gjennom samarbeidsprosjektet Skoleskulk skal det utarbeides og tas i bruk gode rutiner for å følge opp skoleskulk.

Styrke tidlig inngrep og samhandling på tvers av forvaltningsnivåer og etatsgrenser gjennom prosjektet «Tillitspersoner» i kommunalt DUE-prosjekt.

Koordinert innsats og gode overganger skal styrkes gjennom utarbeiding av felles faglig plattform mellom barnevern- og sosialtjeneste i Bergen kommune.

Øke kompetansen på minoriteter og kjønnsforskjeller når det gjelder ung, tung rus.

16.12.2008
10:17
16.12.2013 08:08

Bergen kommune skal ta i bruk kartleggingsverktøyet «tidlig intervensjon rus» i barneverntjenester og helsetjenester i grunnskolen.

Barneverntjenestene blir deltakere i kommunenes tverretatlige rusforum.

Bergen kommune tar opp med BUFdir felles problemstillinger som framkommer gjennom kartleggingene.

Gjennom samarbeidsprosjektet Skoleskulk skal det utarbeides og tas i bruk gode rutiner for å følge opp skoleskulk.

Styrke tidlig inngrep og samhandling på tvers av forvaltningsnivåer og etatsgrenser gjennom prosjektet «Tillitspersoner» i kommunalt DUE-prosjekt.

Koordinert innsats og gode overganger skal styrkes gjennom utarbeiding av felles faglig plattform mellom barnevern- og sosialtjeneste i Bergen kommune.

Øke kompetansen på minoriteter og kjønnsforskjeller når det gjelder ung, tung rus.