JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nytt forskningstidsskrift

I dag lanseres Fontene forskning. – Forskerne skal ikke sitte høyt oppe i elfenbenstårnet, men være i dialog med fagfolk, brukere av tjenester og folk flest, slik illustrasjonen på forsiden markerer, sier forsker og fagredaktør Sissel Seim.
14.12.2008
23:34
16.12.2013 08:07

solfrid.rod@lomedia.no

Fontene forskning er et nytt norsk fagtidsskrift for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere. Førsteutgaven lanseres med miniseminar i Folkets Hus mandag 15. desember kl. 13.00. Lanseringen er åpen for alle interesserte.

Det nye forskningstidsskriftet skal komme ut to ganger i året som spesialnummer av Fontene. Det blir dermed en viktig kanal for formidling av forskning som er relevant for FO-medlemmenes fagområder.

– Det er behov for en ny norskspråklig kanal for publisering av artikler på våre fagområder og tidsskriftet vil fylle et hull i floraen av norske tidsskrifter etter at Nordisk sosialt arbeid dessverre har måttet innstille, sier Seim.

Arena for dialog

Tidsskriftet skal være en arena for gjensidig dialog mellom praksis, forskning og utdanning. Artiklene kan være basert på egen empirisk forskning, være gjennomgang av annen forskning, eller drøfte spørsmål av metodologisk eller teoretisk karakter.

Alt innkommet stoff er vurdert av fagredaksjonen, og forskningsartiklene er refereevurdert av to uavhengige fagfeller med høy kompetanse på sine områder.

– Dette første heftet har artikler som spenner over bredt spekter av spennende og aktuelle tema for praksis i sosialt arbeid, utdanning av sosialarbeidere og forskning, fastslår Seim.

– At forskere, og sosialarbeidere, skal ned fra sine elfenbenstårn er tema for artikkelen til Ole Petter Askheim og Bengt Starrin. De slår et slag for deltakerbasert forskning som solidarisk praksis, at forskere, sosialarbeidere og mennesker i lokalsamfunn eller organisasjoner gjennomfører forskning i fellesskap.

Bredt spekter

To av artiklene er basert på forskning om utdanning av sosialarbeidere. Kåre Heggen, Helga Johannisdottir og Øyvind Standal har undersøkt hva høyskolelærere mener skal til for å utdanne gode sosialarbeidere.

Lene Østby diskuterer hvordan utdanningene kan sette sosialarbeidere i stand til å møte nye utfordringer i et etnisk mangfoldig samfunn med stor ulikhet i levekår.

Bakgrunnen for Carolina Ohls sin artikkel ”Somliga går med trasiga skor” er en studie blant selgere av gatemagasinet =Oslo. Ohls har sett nærmere på hvordan salgsarbeidet påvirker selgernes liv og livskvalitet.

Etikkdebatt

Profesjonsetikkens basis er tema for Solveig Botnen Eides gjennomgang av norske sosionomers profesjonsetikk fra 1960 tallet til i dag.

– Hun argumenterer for en etikk som i større grad er basert på dialog og kommunikasjon mellom profesjonsutøvelse og yrkesetiske kodekser, forklarer Seim.

Etikk er også tema for debattartikkelen til Lars Gunnar Lingås. Han drøfter etikkens plass i den nye kriminalpolitikken.

Gudrun Brottveit setter fokus på fag og fagutvikling i sosialt arbeid. Hun spør hvordan faget kan beholde sin praksisforankring og samtidig oppnå legitimitet som akademisk fagområde.

Et av medlemmene i fagredaksjonen, Jorunn Gjedrem, gjør i en debattartikkel noen betraktninger om teori og praksis fra et barneverntjenesteperspektiv. Hun tar utgangspunkt i tre sentrale bøker for praksis og utdanning av barnevernsarbeidere.

Nytt om forskning

I tillegg til forskning, debatt og bokanmeldelser, bringer Fontene forskning nytt om aktuelle forskningsprosjekter og disputaser. I Profilen møter du i hver utgave en aktuell forsker, denne gangen Anna Margareth Kittelsaa, som nylig har disputert med en doktoravhandling om utviklingshemmedes dagligliv og selvforståelse.

Fontene forskning ønsker kontakt med leserne og er også åpen for debattinnlegg, kommentarer og bokanmeldelser.

14.12.2008
23:34
16.12.2013 08:07