JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Dypt uenig med Jens

– Hvis ikke Stoltenberg har noe annet å vise til enn selve direktivet, betyr det at vi har en stor jobb å gjøre politisk for å hindre at tjenestedirektivet innføres i Norge, sier FO-leder Randi Reese.
13.11.2008
11:42
16.12.2013 07:38

edv@lomedia.no

Statsminister Jens Stoltenberg uttalte på en pressekonferanse i dag at Ap ikke engang har vurdert å bruke reservasjonsretten mot direktivet. Han sa videre at han har et avslappet forhold til dissensen som regjeringspartnerne SV og Sp tar i dette spørsmålet.

– Et samlet LO har levert en solid uttalelse om pålegg og betingelser som må innfris. FO har i sin høringsuttalelse krevd at regjeringen bruker reservasjonsretten. Når Stoltenberg bare viser til ordlyden i tjenestedirektivet, betyr det at vi har en stor jobb foran oss, sier Reese.

Hun ønsker ikke å karakterisere Stoltenbergs uttalelser ytterligere.

Verken sosiale tjenester, helsetjenester eller andre offentlige tjenester som FOs medlemmer her arbeidsplassen sin er med i direktivet. Likevel tar FO klart standpunkt imot og anser det som uklart hvilke tjenester på det sosiale området som kan falle inn under direktivet i framtiden.

Viste til dokumentet

På pressekonferansen i dag forsikret Stoltenberg at direktivet ikke står i motsetning til LO sine krav: At direktivet ikke må hindre allmenngjøring av tariffavtale eller tiltakene mot sosial dumping, heller ikke redusere styringsretten på viktige samfunnsområder eller påvirke nasjonale arbeidsrettslige spørsmål.

Kapittel 4 i direktivet, «Free movement of services», presiserer imidlertid at det enkelte land ikke vil kunne kreve at ansatte i utenlandske firma må bli del av noen nasjonal autorisasjonsordning eller yrkessammenslutning for å kunne operere på norsk jord (kap.IV, pkt. 2b). Det kan bety at større deler av norsk arbeidsliv i framtiden vil befinne seg utenfor hovedsammenslutningene.

FO frykter at direktivet skal føre til sosial dumping. Det gjør forbundet selv om ikke en hotell- og restaurantarbeider innleid fra Ungarn skal trenge å jobbe for ungarsk lønn og etter ungarske bestemmelser om streikerett, lønn og HMS.

FO mener økt konkurranse mellom arbeidere fra ulike land vil føre til økt press på lønn og arbeidsvilkår, og undergrave muligheten til fagorganisering. Flere tvisteavgjørelser i EF-domstolen peker i den retningen, påpeker FOs landsstyre.

Stoltenberg oppfordrer flere til å lese tjenestedirektivet før de gjør seg opp en mening. Se originalversjonen

EUs styringsdokument for å få på plass et fritt marked for tjenestesektoren, som utgjør 2/3 av den europeiske økonomien.

Vedtatt av EU-parlamentet i desember 2006. Landene har frist til utgangen av 2009 med å gjennomføre direktivet. Som partner gjennom EØS inkluderer det Norge.

Opprinnelseslandprinsippet er strøket. Det innebar at reglene om lønn og arbeidsmiljø som gjaldt i landet tjenesteyterne var ansatt i, skulle følge med dem når de utførte arbeid i andre land. Prinsippet ble fjernet for at EU-parlamentet skulle godta direktivet.

Reservasjonsrett i EØS-avtalen er det smutthullet Norge kan bruke for å slippe unna tjenestedirektivet.

LO krever at vi bruker denne vetoretten – dersom regjeringen ikke kan garantere for at direktivet ikke kommer til å svekke norsk arbeidsliv.

Regjeringen er splittet – SV og Sp tar dissens og krever at Norge stiller seg utenfor EUs tjenestemarked.

13.11.2008
11:42
16.12.2013 07:38

Vedtatt av EU-parlamentet i desember 2006. Landene har frist til utgangen av 2009 med å gjennomføre direktivet. Som partner gjennom EØS inkluderer det Norge.

Opprinnelseslandprinsippet er strøket. Det innebar at reglene om lønn og arbeidsmiljø som gjaldt i landet tjenesteyterne var ansatt i, skulle følge med dem når de utførte arbeid i andre land. Prinsippet ble fjernet for at EU-parlamentet skulle godta direktivet.

Reservasjonsrett i EØS-avtalen er det smutthullet Norge kan bruke for å slippe unna tjenestedirektivet.

LO krever at vi bruker denne vetoretten – dersom regjeringen ikke kan garantere for at direktivet ikke kommer til å svekke norsk arbeidsliv.

Regjeringen er splittet – SV og Sp tar dissens og krever at Norge stiller seg utenfor EUs tjenestemarked.