JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Frykter øksehugg i Bodø

Finanskrisen rammer de forebyggende tjenestene i Bodø. Rådmannen vil fjerne tre av seks stillinger fra Utekontakten.
10.11.2008
13:38
16.12.2013 07:35

edv@lomedia.no

Avdeling for oppvekst og kultur i Bodø forbereder kvasse sparetiltak under høstens budsjettbehandling. Utekontakten risikerer å få halvert bemanningen.

– Vi er alltid mentalt forberedt på slike forslag når budsjettet skal på plass, men dette kom likevel overraskende, sier sosionom og fagkoordinator for Utekontakten, Randi Albertsen.

For Bodø kommune mangler penger. De økte tilskuddene over statsbudsjettet kompenserer ikke for økte lønnsutgifter og klatrende rentenivået under finanskrisen. Opptil 70 millioner kroner må Bodø kutte i utgiftene sine. Administrasjonen legger i dag fram listen med kuttforslag.

Tradisjonsrikt lavterskeltilbud

Utekontakten i Bodø har eksistert som et lavterskeltilbud helt siden 1973. Målgruppa er kommunens 4200 unge i alderen 13-20 år. Hvert år har de kontakt med rundt 500 ungdommer. Kontakten skjer ute på skolene og ved kjøpesenteret Glasshuset. Mellom 50 og 80 tenåringer får tettere oppfølging av Albertsen og de fem kollegene: en vernepleier og fire barnevernpedagoger.

De føler at de ligger laglig til for kutt siden tjenesten ikke er lovpålagt. – Vi opplever at administrasjonen ikke anerkjenner arbeidet vårt. Det preger arbeidshverdagen.

– Mister vi tre stillinger, betyr det færre timer ute i felten. Det betyr 20 timer ute i ungdomsmiljøet istedenfor 50.

– Det viktige helgearbeidet vil trolig utgå. Vi vil få mindre tid til å følge opp utekontakten.no, hvor mange tar kontakt med oss. Vi vil fange opp færre ungdommer.

Stramt

– Vi har snudd steiner for å finne ut hvilke tjenester vi kan kutte i uten at det får umiddelbare konsekvenser. Det er alltid en ubehagelig prosess, sier direktør Arne Øvsthus i Avdeling for oppvekst og kultur i Bodø kommune.

Å halvere Utekontakten betyr 1,2 millioner spart.

– Jeg ser at en halvering av stillingene innebærer en stor reduksjon for Utekontakten, sier Øvsthus.

Selv om Utekontakten halveres, har fortsatt kommunen som mål å «Videreføre rutiner og grunnlag som er lagt i Utekontakten for å fange opp og samarbeide om risikoungdom», slik Rådmannen formulerer det i budsjettforslaget.

I tillegg foreslår Rådmannen å kutte idrettstilbud for barn og unge med nesten 900.000 kroner, redusere flyktningfondet med 1,5 millioner, øke prisene på SFO og legge ned bibliotekfilialer. Barnevernet får skrumpet ramma si med 300.000 kroner og må kutte på bruken av eksterne sakkyndige vurderinger. Bystyret skal nå vurdere kuttforslagene.

Mot regjeringen

– Det er et paradoks at kommunen handler i strid med statlige føringer, at de ikke tar til følge anbefalingene i regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet. Det er vanskelig å forstå hvordan Barne- og likestillingsdepartementet tenker å heve kvaliteten på forebyggende arbeid når det ikke skal finnes folk ute i kommunene til å utføre oppgaven, sier Albertsen på Utekontakten.

– Vi satser sterkt på barn og ungdom. De har et godt tilbud i Bodø kommune. Vi prøver så godt vi kan å minske de negative effektene av innsparingene, svarer Øvsthus.

Hvis Utekontakten halveres, er Albertsen mest bekymret for de lite synlige ungdommene, de som ikke utagerer, men innagerer. De strever ofte med psykiske problemer og fungerer dårlig i sosiale sammenhenger. Når det ikke er omsorgssvikt i hjemmet, kan ikke barnevernet gjennomføre tvangstiltak. Og på BUP er terskelen høy.

10.11.2008
13:38
16.12.2013 07:35