JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– Løftebrudd fra regjeringen

En tragedie og et løftebrudd overfor velgerne. Slik karakteriserer FO-leder Randi Reese regjeringens behandling av enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. I dag får Familie- og kulturkomiteen høre den sterke skuffelsen fra en rekke barnefaglige instanser.
06.11.2008
09:33
16.12.2013 07:30

– I Norge har vi en barnevernlov som skal gjelde for alle barn. Men enslige mindreårige asylsøkere (EMA) over 15 år blir ikke betraktet som barn av regjeringen. Dette er et brudd på FNs barnekonvensjon, sier FO-leder Randi Reese. Sammen med en rekke andre organisasjoner og instanser følger FO opp sine tidligere utspill om at barnevernet må overta ansvaret for alle enslige mindreårige asylsøkere. De har bedt om dagens møte med Familie- og kulturkomiteen.

I siste valgkamp lovet Soria Moria-partnerne å gjennomføre overføring av ansvar til barnevernet, men foreløpig er det bare enslige mindreårige under femten år som er blitt barnevernets omsorgsansvar. Og da budsjettet for 2009 ble offentlig, viste det seg at regjeringen ikke hadde tenkt å endre på det neste år heller. Dermed blir ungdommene fortsatt boende i asylmottak.

– Dette er en tragedie for de barna det dreier seg om, og et løftebrudd overfor velgerne. Vi er fortørnet over løftebruddet, sier Randi Reese. Regjeringen argumenterer med at det kommer et stort antall enslige mindreårige asylsøkere på 15 til 18 år og at oppgaven er blitt for krevende, slik at det ikke er mulig å overføre omsorgsansvaret til barnevernet. Hittil i år har det kommet 594 enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15 til 18 år.

Kompetansen finnes

– Jeg hadde håpet at om de ikke lyktes å gi alle et tilbud innenfor barnevernet i 2009, så ville de i det minste ha begynt. Jeg kan ikke se noen grunn til at det ikke er satt opp på budsjettet for neste år. For det finnes kompetanse i barnevernet, og barnevernet er vant til å snu seg. Over 40 000 barn får hjelp av barnevernet hvert år, og det er ikke så mange enslige mindreårige asylsøkere at ikke barnevernet kan håndtere det, sier Reese.

Reese ønsker seg at myndighetene i de kommunene der det finnes mottak med enslige mindreårige asylsøkere går inn og vurderer hvem som bør få hjelp av barnevernet med en gang.

--Systematisk diskriminering

I en skriftlig henvendelse til Familie- og kulturkomiteen skriver organisasjonene at de er sterkt bekymret på grunn av den avgrensningen som er gjort i forhold til 15-18-åringene. De «kan ikke se at det finnes saklig grunnlag for å unnta denne gruppen fra Lov om barneverntjenester og statens forpliktelser i medhold av Barnekonvensjonen.» De understreker at dette er systematisk diskriminering, og at det har blitt påpekt av FNs ekspertkomite for barns rettigheter.

Organisasjonene påpeker i likhet med Reese at kompetansen og strukturene finnes i barnevernet allerede, og at de kan brukes i arbeid med enslige mindreårige asylsøkere. «Det lokale barnevernet har mulighet til å imøtekomme denne gruppens behov for opfølging umiddelbart», skriver organisasjonene.

Sentralt i verdigrunnlaget

Randi Reese påpeker at dette spørsmålet berører noe helt sentralt i norsk verdigrunnlag. – Vi har en alminnelig oppfatning i Norge om at barn er barn. Vår henvendelse favner en bredde og tyngde som er helt uvanlig i norsk samfunnsliv. Grunnen er at dette spørsmålet griper inn i verdigrunnlaget til veldig ulike grupper. Barn må få være barn, enten de er asylsøkere eller andre, sier hun. Reese håper at organisasjonene vil bli hørt av komiteen, og at det vil føre til bevilgninger på budsjettet for 2009.

– Men uansett så legger vi ikke ned dette arbeidet. Vi har mange medlemmer som jobber med enslige mindreårige asylsøkere, og vi får stadig bekreftelser på at dette politiske arbeidet er viktig, sier hun.

Advokatforeningen

Norsk Barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Flyktninghjelpen

Fagforbundet

FO

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Nord,

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Øst

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Vest

Redd Barna

Norsk psykologforening

Kirkens sosialtjeneste

Kirkens Bymisjon

Oslos biskop

PRESS ¬– Redd barnas ungdom

Nettstedet nestekjaerlighet.no

Norsk organisasjon for asylsøkere

Norsk fosterhjemsforening

06.11.2008
09:33
16.12.2013 07:30

Advokatforeningen

Norsk Barnevernsamband

Norsk Folkehjelp

Flyktninghjelpen

Fagforbundet

FO

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Nord,

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Øst

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Vest

Redd Barna

Norsk psykologforening

Kirkens sosialtjeneste

Kirkens Bymisjon

Oslos biskop

PRESS ¬– Redd barnas ungdom

Nettstedet nestekjaerlighet.no

Norsk organisasjon for asylsøkere

Norsk fosterhjemsforening