– Synliggjør utviklingshemmede

Psykisk utviklingshemmede havner langt bak i omsorgskøen, frykter FO.
24.10.2008
15:08
16.12.2013 07:19

edv@lomedia.no

FO oversendte denne uka et brev med kommentarer til Stortingets familie- og kulturkomité, hvor forbundet uttrykker bekymring over de negative trendene innen tjenester, levekår og rettssikkerhet for utviklingshemmede.

Forbundet vil synliggjøre denne gruppen, som etter FOs mening lett usynliggjøres ved å plasseres i fellesposten omsorgstjenester. Ofte betyr det i praksis at det offentlige prioriterer omsorg for eldre, ifølge FO, som etterlyser en helhetlig og sektorovergripende plan for å styrke de psykisk utviklingshemmede.

Se for øvrig kommende nummer av Fontene (nummer 12), som forteller om situasjonen for utviklingshemmede, 17 år etter Ansvarsreformen.

24.10.2008
15:08
16.12.2013 07:19