JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil styrke lokalt barnevern

Det er på tide å øke besetningen i barnevernet. Igjen ber FO Stortinget om å bevilge penger til 800 nye stillinger.
24.10.2008
14:47
16.12.2013 07:19

edv@lomedia.no

Opptrappingen bør skje over de neste to årene. Det er anbefalingen forbundet nå har gitt i et innspill til familie- og kulturkomiteen, som nå skal ta stilling til regjeringens forslag til statsbudsjett.

Aktiviteten til barnevernet har økt merkbart siden Bufetat ble opprettet for snart fem år siden. Torsdag varslet barne- og familieminister Anniken Huitfeldt at hun forventer enda sterkere innsats. I forslaget sitt til endringer i barnevernloven, legger hun føringer om at barnevernet skal tidligere inn, følge opp tettere og bistå lengre barn som er utsatt for omsorgssvikt.

I en tid da Bufetat vies mye oppmerksomhet, ønsker FO mer oppmerksomhet rundt å styrke førstelinja, det kommunale barnevernet.

Til det trengs bemanning. FOs andre nestleder Kjetil Ostling uttrykte i går tvil rundt hvor realistisk det er å sette ambisjonsnivået såpass høyt hvis det i neste rekke ikke kommer øremerkede midler til det kommunale barnevernet.

Derfor krever FO at det kommer en øremerket ekstrabevilgning over statsbudsjettet for å styrke barneverntiltak i kommunene.

Mastergrad

FO anbefaler videre å øke kompetansenivået i det kommunale barnevernet, gjennom spesialiststillinger med krav til særlig fagkunnskap, inkludert stipendiatstillinger for dem som vil videreutdanne seg opp til masternivå. FO vil også ha på plass relevante videreutdanninger og mastergradløp for barnevernpedagoger. Slik kan tjenestene nærme seg regjeringens mål om et kunnskapsbasert barnevern.

Forbundet krever også at det innføres autorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer.

Begrense private aktører

De offentlig drevne barneverninstitusjonene må styrkes. Samtidig bør en begrense bruken av private plasser, mener forbundet. FO krever også at en setter i gang forskning på ulike typer institusjoner. Utviklingen av tiltak i regi av Bufetat foregår i dag fragmentert, og anbudsutsetting skjer på bekostning av utbygging av offentlig drevne tiltak, hevder forbundet. Anbudspolitikken undergraver dessuten muligheten for god personalpolitikk, skriver FO.

Barnefengsler et feilgrep

FO roper varsko til Stortinget om de såkalte overgangsboligene. Fontene skrev i nummer 11 om Justisminister Knut Storberget, som åpner opp for egne overgangsboliger for barn og for at innsatte skal kunne ha små barn hos seg den siste tiden før løslatelsen. Regjeringen vil også prøve ut en ny type fengsel, såkalte landsbyfengsel.

Forbundet ber Stortinget ta inn over seg at barn ikke hører hjemme i fengsel, uansett lovbrudd. Barna skal isteden følges opp av barnevernet. Barnevernet må derfor rustes opp til å kunne ta seg av barn som begår lovbrudd.

Flere omsorgssentre

Alle enslige mindreårige asylsøkere, det vil si helt opp til 18 år, bør komme under barnevernets omsorg umiddelbart, ifølge FO. Forbundet er skuffet over at statsbudsjettet ikke tar høyde for dette. Regjeringen har lovt at 15-18-åringene skal inn under barnevernet en gang i løpet av 2009, men noen endelig dato er ikke satt. I mellomtiden er denne gruppen, flertallet av barna som kommer alene til Norge, Utlendingsdirektoratets ansvar og bor på asylmottak for enslige mindreårige. For å møte behovet vil FO ha på plass flere omsorgssentre for enslige asylbarn enn de tre som eksisterer i dag.

24.10.2008
14:47
16.12.2013 07:19