JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil ikke overstyre rektor

FO krever en nasjonal plan for mer sosialfaglig kompetanse i skolen. Regjeringen sier nei.
05.09.2008
12:12
16.12.2013 06:36

solfrid.rod@lomedia.no

I dag er det opp til den enkelte rektor og den enkelte kommune om de velger å ansette folk med sosialfaglig bakgrunn. Slik kan det ikke være, mener FO, og krever et nasjonalt løft. Slik må det være, mener regjeringen.

- Jeg er sikker på at dere har viktig kompetanse å bidra med, men dersom staten skulle overstyre kommunene på dette, måtte vi enten erstatte noen lærere med sosialarbeidere eller finne nye midler. Ingen av delene er aktuelt akkurat nå, forklarte statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Lisbet Rugtvedt, da hun deltok på FOs konferanse for FO-ere ansatt i skole, barnehage og SFO.

Utenfor pedagogikken

Problemet med uro, konsentrasjons- og motivasjonsvansker er økende, elevene lærer ikke det de skal lære, det er stort frafall på videregående, og norsk skole reproduserer fortsatt sosiale forskjeller.

Helga Hjetland fra Utdanningsforbundet, Stein Grøtting fra Skolenes Landsforbund og Mikael Kvamsdal fra Elevorganisasjonen tegnet alle lignende bilder av skolehverdagen. De minnet om at det ofte er veldig lite som skal til for å snu uheldig utvikling.

- Dette bitte lille handler ofte om at det skulle være noen flere voksne til stede for disse barna, sa Hjetland.

- Vi må slutte å tro at barna går inn skoleporten nullstilte. De har med seg problemer hjemmefra og fra kameratflokken. De problemene som vi snakker om skolen i dag ligger langt utenfor pedagogikken å løse, mente Grøtting.

Kan bli lavterskeltilbud

- Skolen trenger ikke nye, store reformer. Skolen trenger nye perspektiver og mer tverrfaglig kompetanse, sa FO-leder Randi Reese.

Dersom barnevernpedagogen, vernepleiere og sosionomen brukes mer aktivt og systematisk, vil skolen kunne bli et lavterskeltilbud der barn og unge kan få hjelp til å håndtere konflikter, mobbing, rus, spiseforstyrrelser og relasjonsproblemer, mener FO.

- Jeg mener ikke at skolen skal være et terapeutisk samfunn, men vi kan med vår kompetanse legge til rette for læring, slik at vi faktisk får en skole for alle, sa Reese, og oppfordret politikerne til å tenke mer helhetlig.

- Vi vet at de som dropper ut av skolen, ofte også blir stående utenfor arbeidslivet. Hvis regjeringen vil få opp tempoet i kampen mot fattigdom, må de gjøre noe for å realisere målet om en skole for alle, forklarte Reese, og minnet om at de 70 000 barna lever i fattige familier sliter mer på skolen andre.

Dobbelt oppdrag

Helga Hjetland innrømmer at det er for lite tverrfaglighet i skolen, men holder fast på at en del oppgaver skal forbeholdes lærere.

- Skolens samfunnsoppdrag er dobbelt. Det handler både om kunnskap og om dannelse. Så det kan ikke være sånn at dere skal hjelpe oss til å konsentrere oss om bare den ene delen. Lærere skal også se hele mennesket, understreket Hjetland.

Reese mener vernepleieren står i en særstilling, fordi grunnutdanningen består av både helse- og sosialfag, og inneholder både psykologi og pedagogikk. Dette er en utdanning som gjør det faglig forsvarlig å gi vernepleiere det overordnede ansvaret for skole- og læresituasjonen til enkelte elever med utviklingshemming, mener Reese.

Helga Hjetland er derimot helt klar på at bare lærere skal ha slikt ansvar.

05.09.2008
12:12
16.12.2013 06:36