JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil se på nemndene

FO er kritisk til at fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker ikke benytter barnevernpedagoger og sosionomer som sakkyndige. Nå vil FO ha en evaluering av nemndene.
01.09.2008
14:51
16.12.2013 06:31

I et brev til Barne- og likestillingsdepartementet argumenterer FO for en evaluering av nemndsystemet slik det har fungert etter en endring i 2007. Denne endringen reduserte antall fagkyndige og overlot til nemndsleder å beslutte hvordan nemnda skulle settes sammen.

Blant de fagkyndige som er oppnevnt til fylkesnemndene i perioden 2005 til 2008 er det 355 psykologer, 22 psykiatere og 281 barnevernpedagoger og sosionomer. Men FO har fått mange henvendelser fra barnevernpedagoger og sosionomer som er oppnevnt men ikke blir brukt av nemndene. Annen nestleder i FO Kjetil Ostling sier at henvendelsene viser ulikheter fra distrikt til distrikt. Enkelte fagkyndige har opplevd en plutselig stopp i oppdrag fra fylkesnemndene.

Kan svekke legitimiteten

– Vi har foreløpig ikke grunnlag for å si at fylkesnemndene har lav legitimitet i barnevernfeltet. Men legitimiteten kan svekkes hvis den barnevernfaglige og sosialfaglige kompetansen ikke brukes av fylkesnemndene. Det fører til økt avstand mellom de profesjonene som utfører praktisk barnevernarbeid og de som tar barnevernfaglige beslutninger i fylkesnemndene. Dette handler også om hva som skal til for å treffe beslutninger på et godt og bredt nok grunnlag, sier Ostling.

Fylkesnemndene har i et brev til departementet uttrykt bekymring over svak rekruttering av fagkyndige til fylkesnemndene. Men FO reagerer negativt på at fylkesnemndene vil treffe rekrutteringstiltak som konsentrerer seg om psykologer og psykiatere.

Bør ha barnevernkompetanse

– Sakkyndige bør ha barnevernfaglig og sosialfaglig kompetanse, og det har våre medlemmer. De som er oppnevnt i dag har bred og lang erfaring fra feltet, de har videreutdanning og svært ofte klinisk kompetanse. I brevet tar fylkesnemndene heller ikke med at nemndleder har anledning til å oppnevne to sakkyndige i komplekse saker, sier Ostling.

FO har forsøkt å skaffe seg en oversikt over fylkesnemndenes bruk av sakkyndige, men fikk ikke svar på sin henvendelse. Når de nå ber departementet evaluere fylkesnemndene, legger de vekt på at evalueringen skal gi oversikt over hvor ofte saker får forenklet behandling (bare fylkesnemndsleder), hvor mange som settes med vanlig nemnd (en fagkyndig) og hvilken profesjon den fagkyndige i så fall har.

01.09.2008
14:51
16.12.2013 06:31