Proft barnevern

Tallet på barnevernpedagoger har økt med ni prosent det siste året. Samtidig ble det bare 0,7 prosent flere sosionomer.
14.08.2008
11:19
16.12.2013 06:18

edv@lomedia.no

Ni av ti ansatte i barnevernet har nå høyere utdanning. Nesten halvparten, 46 prosent, er barnevernpedagoger mens 34 prosent er sosionomer.

Bemanningen blir også bedre: I fjor ble det 144 flere årsverk i barnevernet. Ved årsskiftet var tjenesten dermed oppe i 3184 årsverk. Så mye har ikke barnevernet vokst på flere år, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Oslo og Troms har flest ansatte, nesten, 3,7 årsverk per 1000 barn. Lavest bemannet er Hedmark, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, med ca. 2,5 årsverk per 1000 barn.

14.08.2008
11:19
16.12.2013 06:18